Střední škola, V Americe

Zákaz chození do školy!

Rád bych tu povyprávěl trochu o tom, co dělá škola, když studenti překračují školní řád. Jednoduše dnešní článek bude o tom, jak se žáci místních High School trestají a jaké postihy můžeme ve škole čekat. Tresty se rozdávají hojně a mnoho lidí si jimi prošlo. Na vlastní oči jsem viděl trestání za zapnuté mobily v hodině i poslání studentky domů kvůli nevkusnému tričku či moc krátké sukni (je přesně stanoveno, kolik palců (měrná jednotka) nohou může být odkryto, respektive kolik musí být zahaleno). Kontrolu provádí několika členná ochranka ve školním areálu.

Na úvod si můžeme shrnout, co se obyčejně dělá v Čechách. Jako postih se považuje třídní důtka, ředitelská důtka či snížená známka z chování. Nevím, zda byl někdo z vás “po škole”. Já nikdy, jelikož učitelé byli vždycky natolik líní zůstat přesčas, že i přes všechny výhružky se nakonec nic nekonalo. Nicméně pak už mě jenom napadá extra domácí úkol na základní škole, pozvání rodičů do školy či poznámka do žákovské knížky.

V USA nic jako známka z chování není a důtky se tu nerozdávají. Takže bylo vymyšleno zcela něco jiného. Trest druhého stupně je pro mě neskutečný a pořád se ještě směji. Tento postih v US je totiž považován v ČR jako odměna. Pokud překročíme školní řád, můžeme se těšit na “Saturday School”. To není asi nic příjemného, nicméně já bych chtěl zkusit všechno, takže teď právě vymýšlím, co je nutné provést, abych mohl v sobotu do školy. Po tomto trestu přichází ale něco neočekávaného- zákaz vstupu do školy, nejdříve na tři dni a pak na pět dní. Vím o mnoho českých spolužácích (včetně mě), kteří by za to skákali radostí. Fakt, že to Američané považují za velký trest svědčí o jejich mentalitě, o níž se rozepíšu v dalším článku.

Mimochodem tyto druhy trestů můžete dostat například za dva stejné elektronické přístroje v batohu, prodej věcí spolužákům, použití telefonu v areálu školy, nevkusnému oblečení, zapalovač či zápalky v tašce (o cigaretách a alkoholu ani nemluvím) či třeba nedělání domácích úkolů. To tedy platí na mé škole, na ostatních to bude asi trochu jinak, nicméně myšlenka je stejná. Byl jsem přímo unesen myšlenkou, že nebudu muset pár dní do školy a tak jsem se zkoušel zeptat, jak na to. Většinou jsem se ale setkal s nepochopením. Nikoho nenapadlo, že absence ve škole může někomu připadat jako odměna.

Takže školy v USA si nepotrpí na formálních psaných trestech (spíše pro rodiče), ale dávají dětem možnost odpočinout si pár dní od školy. No není to od nich pěkné?