Střední škola

Jak na anglickou maturitu v ČR

IB Diploma je zkrácený název pro anglickou maturitu, jak se dozvíte na stránkách většiny škol, které mají tento program akreditovány. Ve skutečnosti se v UK skládá trochu jiná maturita, “anglická” má spíš být přívlastkem toho, že ji neskládáte v rodném jazyce. Je to dvouletý program, do něhož nemůžete nastoupit v půlce. V souhrnu jde o to, že dva roky studujete 6 stejných předmětů (v angličtině) ze kterých následně odmaturujete. Těch šest předmětů si vybíráte následovně:

IB má šest skupin studijních preferencí a vy si z každé skupiny musíte zvolit jeden předmět a to buď na vyšším nebo nižším levelu. Nakonec byste měli mít 3 předměty na vyšším levelu a 3 na nižším (pozor, některé předměty si lze vzít jen na jedné z těchto úrovní, záleží na škole!).

1. Language A1 – tedy jazyk, u nějž studujete především literaturu, takže se předpokládá, že veškeré gramatické jevy už umíte. Vy zde buď budete studovat češtinu nebo angličtinu, pokud je vaše úroveň skutečně velmi dobré (většinou tak C2).

2. Language A2 – druhý jazyk, pro vás nejspíš angličtina, nebo pokud studujete angličtinu v první skupině, pak nějaký jiný cizí jazyk. Zde studujete gramatiku a všechny další oblasti jazyka. Můžete si vybrat i jazyk, který zatím vůbec neovládáte.

3. Humanities Studies – tedy povětšinou humanitní předměty, které se ale škola od školy liší podle toho, jaké učitele s jakou aprobací škola sehnala. Můžete zde nalézt předměty jako historie (20. a 21. století), zeměpis, ekonomie, bussines nebo filosofie.

4. Science Studies – aneb přírodovědné předměty, které jsou většinou stejné a to chemie, fyzika, biologie nebo tzv. environmental studies tedy předmět o životním prosteředí.

5. Mathematics and Computer – na některých školách nabízejí prostě jen matematiku, ale na jiných si můžete vybrat z různé matematiky. A to například z matematických metod (což je vlastně algebra a jiné počítání), matematických studií (kde se víc přihlíží na výroky, věty a logiku), geometrie nebo speciální copmuter studies což je vlastně jakoby informatika.

6. Arts – umění, většinou máte “na výběr” jen jeden předmět a to Visual Arts, ale někdy tato kategorie také poskytuje výměnu tohoto předmětu za nějaký jiný z předešlých skupin, je to opět podle školy.

To ale není vše, co IB Diploma obnáší. Dalších 20% vaší výsledné známky bude tvořit Extended Essay (EE), což je vlastně ročníková práce s rozsahem 4000 slov a samozřejmě psaná v angličtině. Můžete si sami vybrat předmět a téma práce a váš vyučující na daný předmět, kam téma spadá, se pak vaší práce ujme jako supervizor. V přírodovědných předmětech se po vás chce experimentální vyřešení základního problému a statistiky + grafy. Což vlastně znamená, že třeba zpracujete práci, jestli je solární energie levnější, ale musíte své závěry prokázat vlastním měřením a experimenty. V společenskovědních pracích máte podmínky volnější, v podstatě jde jen o to umět pracovat s podkladovými materiály a vyvozovat z nich nakonec vlastní závěry k danému problému. Na vypracování práce máte navíc poměrně dost času – asi jeden rok.

Také ale musíte získat kredity v programu Creativity, Action a Service (CAS). Z každé skupiny si můžete vybrat přesně to, co budete následně dělat (tuším, že pokud by vám program nevyhovoval, můžete své rozhodnutí vždy před začátkem nového semestru změnit). V Creativity se po vás chce nějaká tvůrčí práce, tedy například být členem školního sboru nebo divadla, nebo organizovat různé módní přehlídky, plesy atp. V Action vykonáváte něco pro školu, například se stanete knihovnicí, nebo jen doplňujte papír do kopírky aj. A v Service vykonáváte nějakou sociální činnost, třeba zpíváte nebo pomáháte v domově důchodců, hrajete si s malými dětmi ve školce, pořádáte dobročinné sbírky atp., nebojte všechny tyhle programy pro vás zorganizuje škole, vy se nemusíte o nic starat.

Tím ale IB ještě tak úplně nekončí. K vašim šesti předmětům chodíte ještě na hodiny Theory of Knowledge (TOK). Tento předmět by měl být vlastně něčím napůl podobným jako naše základy společenských věd a něčím jako “obecné studijní předpoklady”, ale většina studentů říká, že je to naprostá nuda. Probíráte různá témata jako AIDS, ekologické hnutí, náboženství atp. Je to jen jednou za týden.

No a po dvou letech studia a pomoci škole a svým bližním se přiblíží vaše IB zkoušky. Z mezinárodních škol v ČR se odesílají do Velké Británie všechny písemné části a na ústní část přijedou i speciální lektoři, kteří jsou přítomni na vaší zkoušce. Celá zkouška stojí asi 25 000 Kč, ale v případě stipendia na dané škole je zkouška financována školou. Po jejím úspěšném složení získáte IB Diploma, který je mezinárodně uznaváný jako doklad o ukončení střední školy. V České republice je také uznáván ministerstvem školství, pro následné studium na české univerzitě si ale musíte udělat zvlášť maturitní zkoušku z češtiny. Vaše celkové hodnocení na IB udává počet bodů, které jste celkem získali za všechny části ve všech předmětech + kredity z CAS + známka z Extended Essay. Větina univerzit například v UK vydává hranici bodů, na které vás vezmou bez přijímacích zkoušek a na stipendium, pokud jste takového počtu dosáhli v IB, takže hned můžete vidět, které univerzity jsou pro vás vhodné (nicméně se to dozvíte až půl roku po tom, co jste museli odeslat přihlášky).

A to je asi tak vše o IB Diploma. Pokud byste měli zájem tuto zkoušku složit, musíte si odstudovat ty dané dva roky onoho programu a to buď na jedné z českých mezinárodních škol, která má tuto akreditaci, nebo na zahraničních mezinárodních školách.