Pobyt v zahraničí

Into Education- Don’t dream it, do it!

Into má v Evropě celkem devět zastoupení, z nichž každoročně posílá do světa kolem osmi set studentů. Pro české účastníky to znamená tu výhodu, že se na společných akcích některých programů (na pětidenním orientačním soustředění v New Yorku a na čtyřdenním výletě do předvánočního Londýna) mohou s těmito dalšími Evropany seznámit, a případně s nimi zůstat dál v kontaktu. To, že jste na jedné lodi nejen s dalšími Čechy, ale se studenty mnoha dalších národností, může váš pobyt v zahraničí obohatit o další rozměr.

Česká pobočka into Education čerpá z bohatých, třicetiletých zkušeností svého anglického zakladatele. S námi můžete studovat v USA, Kanadě, Anglii, Irsku, Skotsku, Austrálii, na Novém Zélandě, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Španělsku, Argentině, Itálii a Holandsku. Našimi zahraničními partnery jsou organizace prověřené dlouholetou spoluprací – najdou vám kvalitní školu, přátelskou rodinu a dobře se o vás postarají po všech stránkách.

Studijní pobyt v zahraničí spočívá v docházce do státní školy ve vybrané hostitelské zemi, bydlení v hostitelské rodině a účasti na běžném mimoškolním životě vrstevníků. Hostitelská rodina vás přijme jako svého dalšího člena a kromě školních obědů, které si koupíte ve škole sami, o vás bude pečovat jako o vlastní dítě. To znamená, že s nimi budete trávit i jejich volný čas, navštěvovat příbuzné a slavit svátky, prostě žít každodenní život. Nebudete turisté – zapadnete jako občané své hostitelské země do jejího dění, a tak se na ni budete moci podívat pěkně „zevnitř“ – jaký je systém výuky na školách, jak se chovají učitelé ke studentům, co se smí a nesmí v rodinách, jak se dělá politika, o čem se mluví v médiích… Po celou dobu pobytu budete mít v hostitelské zemi k dispozici svého koordinátora, který vám poradí a pomůže vždy, když se objeví nějaký uzel, který bude třeba rozmotat.

Vycestujete-li do zahraničí s into, čeká vás před odjezdem celodenní přípravný seminář, kde vás sice budeme chvilku trápit nezbytnými informacemi, ale také vás zábavným způsobem připravíme na to, jak může vypadat kulturní šok a co vlastně obnáší kulturní snášenlivost. Seznámíte se tu s ostatními českými studenty, se kterými se znovu setkáte za rok na semináři absolventů, kdy si budete moct vyslechnout historky z různých konců světa a posoudit, kdo se změnil a jak.

Naším krédem je kvalita, zodpovědnost a vstřícnost. Chceme, aby se vám pobyt venku líbil a vydařil, a proto jsme vám v případě potřeby k dispozici 24 hodin denně. Pomůžeme vám se všemi problémy, které se na vaší cestě za dobrodružstvím vyskytnou, a podpoříme vaši schopnost svůj pobyt v zahraničí co nejvíc zužitkovat.

V myšlenku cesty do světa na zkušenou bezvýhradně věříme. A naši studenti i absolventi tuto naši víru utvrzují svými dopisy a telefonáty. Ti, kdo se v zahraničí setkali s nějakými potížemi, oceňují naši pomoc a zároveň zjišťují, že i oni v průběhu překonávání překážek něco získali. Pobyt v zahraničí tak znamená nejen rozmluvení se cizím jazykem tak, že už to člověk nikdy nezapomene, ale také objevení svých dosud skrytých schopností řešit různé zapeklité situace nebo mezilidské vztahy.

Chcete-li jet do ciziny s into, pošlete nám z naší webové stránky (nebo z katalogu) nezávaznou přihlášku. Na jejím základě se s vámi spojíme, sejdeme se k osobnímu pohovoru a dohodneme se na dalším postupu. Zahájíme-li spolupráci, pomůžeme vám se vším, co bude potřeba – od možného výběru oblasti umístění (USA, Anglie, Austrálie, Německo) přes asistenci při vyřizování víza až po obstarání letenky. A nakonec vám popřejeme šťastnou cestu a hodně skvělých zážitků a budeme očekávat vaše zprávy!

Ani po vašem návratu ale naše spolupráce nemusí skončit. Máme Klub „Returnees”, který provozuje své webové stránky a pořádá různé akce, takže můžete být se všemi absolventy stále ve styku. A také se můžete brigádnicky zapojit přímo do činnosti into. Budeme se na vás těšít!

Oficiální stránky: http://www.into-exchange.com/

Tento článek vznikl v rámci seriálu představení agentur. Postupně na tomto webu budou představeny agentury a organizace, které zprostředkovávají pobyt na střední škole v zahraničí. Článek nebyl vytvořen redakcí stránek Studium a život v USA.