Před odletem

V Praze se 23.3. koná ojedinělý Veletrh studia v Americe

Čeští studenti zajímající se o studium ve Spojených státech budou mít jedinečnou příležitost konzultovat své plány s více než padesáti zástupci amerických vysokých škol a dalších vzdělávacích organizací na největším Veletrhu studia v Americe v historii České republiky. U.S. Higher Education Fair se koná v úterý 23. března od 17:00 do 19:30 v hotelu Marriott v Praze při příležitosti evropské konference oficiální informační sítě EducationUSA.

Na veletrhu budou přítomni nejen zástupci vysokých a jazykových škol, ale také organizací nabízejících standardizované americké přijímací zkoušky SAT, ACT, GRE, GMAT a LSAT nebo jazykové zkoušky TOEFL či IELTS. Přímo na místě se návštěvníci mohou osobně poradit s jediným českým studijním poradcem sítě EducationUSA nebo získat informace o vládních stipendiích Fulbrightova programu či se informovat o možnostech studia pro studenty se zdravotním postižením. Veletrh tak nabídne dosud nejkomplexnější informační servis o studiu v USA.

„Taková koncentrace zástupců vysokého školství z USA k nám, vzhledem k velikosti naší země, obvykle nejezdí. Máme štěstí, že Praha uspěla ve výběru míst pro konání celoevropské konference EducationUSA. Americké školy se tak mohou na jednom místě setkat se stovkou studijních poradců z celé Evropy, doslova od Reykjavíku po Vladivostok. Máme radost, že čeští studenti mohou z této výjimečné události rovněž profitovat díky rozhodnutí uspořádat v rámci konference také veletrh pro veřejnost,“ vysvětluje souvislosti organizace pražského veletrhu Jakub Tesař z pražské Fulbrightovy komise, která se na organizaci konference podílí.

Evropské konference EducationUSA, jako ta letošní v České republice, se konají pouze jednou za tři roky. Naposledy to bylo v Lisabonu.

EducationUSA sdružuje poradenská centra podporovaná americkým Ministerstvem zahraničí. Centra zapojená do sítě musí dodržovat několik základních pravidel, např. nesmí propagovat žádnou konkrétní školu nebo službu a studenti tak mají záruku, že se jim dostává nezaujatých informací umožňujících vybrat na základě dodaných komplexních informací tu nejvhodnější variantu. Základní služby center musí být vždy nabízena zdarma. Department of State centra podporuje granty, dodávkou materiálů, vzděláváním poradců a informační podporou. Více informací o EducationUSA je k dispozici na stránce www.educationusa.state.gov.

V České republice působí poradenské centrum v rámci Komise J. W. Fulbrighta, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Tato organizace, založená dohodou mezi českou a americkou vládou již v roce 1991, spravuje vládní stipendia Fulbrightova programu a některé další stipendijní programy umožňující studium nebo výzkum v USA a poskytuje bezplatné konzultace a informační služby všem zájemcům o vzdělávací pobyty v USA. Více o činnosti Fulbrightovy komise najdete na www.fulbright.cz.