Papírování, V Americe, Vysoká škola

Univerzity navazují mezinárodní kontakty na veletrhu v USA

Poprvé ve zcela samostatné národní expozici představí zástupci českého vysokého školství možnosti studia v České republice na veletrhu NAFSA International Education Expo, který se koná 24. až 29. května v Los Angeles v USA a je nejvýznamnějším celosvětovým setkáním zástupců škol, organizací a firem zapojených do mezinárodních vzdělávacích výměn.

České univerzity a vládní agentury se budou prezentovat na stánku pod společnou hlavičkou projektu „Study in the Czech Republic“. Projekt realizuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Na organizaci stánku se podílí rovněž Komise J. W. Fulbrighta. Česká reprezentace má také podporu Velvyslanectví ČR v USA.

„NAFSA je jedinečnou příležitostí pro navazování a prohlubování kontaktů se zahraničními univerzitami a agenturami, což potvrdili také reprezentanti českých škol, které se veletrhu zúčastnily již v loňském roce, ještě v rámci společného stánku visegrádských zemí. Proto jsme se rozhodli v tomto ročníku prezentovat Českou republiku samostatně a na větším prostoru“ vysvětluje Tereza Babková, koordinátorka české účasti na veletrhu.

Veletrhu NAFSA se zúčastní zástupci třinácti českých vysokých škol, Domu zahraničních služeb MŠMT a NAEP, Fulbrightovy komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Česká expozice je hrazena z rozpočtu programu Erasmus Mundus, který NAEP obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Program Erasmus Mundus mj. propaguje evropské vysokoškolské vzdělávání v zahraničí a podporuje spolupráci evropských a mimoevropských vysokých škol. Účast zástupců škol si hradí vysokoškolské instituce samy.

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT a koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály. Více informací o aktivitách NAEP je k dispozici na www.naep.cz.

Komise J. William Fulbrighta je mezivládní organizací s cílem podporovat vzájemné porozumění mezi Českou republikou a USA prostřednictvím výměn ve vzdělávání, vědě a kultuře, a to prostřednictvím česko-amerického Fulbrightova programu vládních stipendií a informačních a poradenských služeb. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Více informací o veletrhu a konferenci NAFSA najdete na www.nafsa.org/annual_conference.

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Tesař
E-mail: tesar@fulbright.cz
Telefon: 774 404 081

Příloha: