Pobyt v zahraničí

Studijní pobyt v rámci programu Erasmus

Podmínky

Stipendium na studijní pobyt je nabízeno studentům vysokých nebo vybraných vyšších odborných škol. Každý student může v rámci programu vyjet pouze jedenkrát. Student musí být zapsaný minimálně do druhého ročníku studia a musí být občanem některého ze států zapojených do programu Erasmus.

Na zahraniční instituci student neplatí školné a studium mu musí být uznáno domácí školou. Délka pobytu v zahraničí se pohybuje od 3 do 12 měsíců. Student dostává od své domácí univerzity stipendium na každý měsíc, které mu má pomoct uhradit (větší) část nákladů na pobyt. Výše stipendia je stanovená podle životních nákladů v jednotlivých zemích.

Většinou platí, že v menších městech se dá se stipendiem vyjít relativně dobře, ve velkých městech bývají náklady hlavně na ubytování a dopravu vyšší, takže stipendium nestačí a student si musí doplatit víc z vlastních prostředků. Ve většině zemí je ale možné si při studiu přivydělávat. Přesnou částku vyplácenou na měsíc pobytu v jednotlivých zemích najdete na této stránce.

Administrativní náležitosti

Každá škola má své výběrové řízení pro účastníky programu. Zatímco na některých univerzitách je míst nadbytek, na jiných uspěje pouze část uchazečů. Bližší informace je možné zjistit buď na zahraničním oddělení příslušné univerzity nebo fakulty.

Po přijetí do programu student nejprve vyplní přihlášku pro zahraniční univerzitu. Před odjezdem pak podepisuje dva základní dokumenty – Learning Agreement a finanční smlouvu. Learning Agreement je smlouva, která popisuje studijní program účastníka – například předměty, které bude studovat. Podepisuje ji student a domácí i zahraniční škola. Learning Agreement je většinou možné změnit i v průběhu pobytu v zahraničí, to znamená, že se dá změnit skladba předmětů, které si student vybere podle aktuální nabídky apod.

Finanční smlouva ošetřuje finanční podmínky a práva a povinnosti studenta. Po vyřízení administrativy poukáže domácí škola stipendium na účet studenta.

Po návratu je každý účastník programu povinen předložit potvrzení o délce pobytu (Confirmation of study period), potvrzení o vykonaných zkouškách (Transcript of Records) a závěrečnou zprávu.
Každá univerzita může mít i svoje speciální požadavky, je proto vždycky nutné si je zjistit předem.

Další informace

Některé univerzity zařizují pro Erasmus studenty ubytování, jiné vyžadují, aby si je student našel sám. Během pobytu v zahraničí zůstává účastník stále studentem domácí univerzity, stát mu proto hradí i zdravotní pojištění. Ve státech Evropské unie má proto po prokázání se kartičkou zdravotní pojišťovny (Evropským zdravotním průkazem) nárok na ošetření za stejných podmínek jako místní občané. V mnoha zemích se však platí relativně vysoká spoluúčast pacianta, které se dá vyhnout zdravotním připojištěním.

Jazykové kurzy

Program Erasmus umožňuje zúčastnit se i intenzivních jazykových kurzů. V nabídce jsou jazyky všech zemí zapojených do tohoto programu kromě angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny. Součástí kurzů jsou kromě výuky i přednášky o dané zemi a výlety nebo kulturní akce.

Jazykové kurzy může navštěvovat student, který se zúčastní studijního pobytu nebo stáže Erasmus ve vybrané zemi a jehož studijní obor není daný jazyk. Délka kurzů je maximálně šest týdnů a konají se vždy před začátkem letního nebo zimního semestru. Studenti neplatí za kurz poplatky a od své domácí instituce dostanou stipendium k částečné úhradě nákladů.

Odkazy

Další informace o programu Erasmus můžete najít na následujících stránkách:
Informace o programu Erasmus na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy
Informace o programu Erasmus na Masarykově univerzitě
Informace o programu Erasmus na Karlově univerzitě
Informace o programu Erasmus na VUT v Brně
Informace o programu Erasmus na ČVUT
Informace o programu Erasmus na VŠE

Autor: Nazkušenou.cz