Vysoká škola

Stipendium na americké univerzity prostřednictvím nadací

Univerzitní studium ve Spojených státech může být všelijaké, nikoliv však levné. Co si budeme namlouvat, jen školné se pohybuje v astronomických částkách. A kde je zbytek? Letenky, pojištění, ubytování a prachy na každodenní život? Bohužel, žádné bohudík, se tak mohou americké vysokoškolské tituly jednoduše stát pro mnohé nadějné české studenty naprosto nedostupné.

I zde však platí, že kde je vůle, je i cesta. O možnosti, jak získat stipendium na samotných amerických univerzitách, jsme psali už dříve. Podpory se však skutečně aktivním, nadějným českým studentům může dostat i z české strany. Existuje totiž pár nadací, které pomáhají českým mozkům dostat se do světa a plnit si jejich sny.

Na finanční pomoc, kterou tyto nadace nabízí, však nedosáhne kde kdo. Všechny nadace mají svá výběrová, přijímací řízení. První kola jsou písemná, skládající se většinou z elektronické přihlášky, průvodního dopisu, doporučujícího dopisu od vyučujícího nebo jiného mentora a dále často také z eseje v anglickém jazyce či potvrzení o patřičné jazykové zkoušce. Pokud tímto sítem uchazeči projdou, většinou je ještě čeká druhé kolo – pohovor v anglickém jazyce. V tom pak musí porotu zaujmout natolik, že si vybere právě je. Skvělá sebeprezentace, charisma výhodou.

Ano, není to snadné. A důvody jsou zřejmé. Nikdo nechce investovat řádově stovky tisíc do někoho, kdo si to skutečně nezaslouží. Na konci výběrového řízení pak stojí nadějní, výrazní studenti, kteří skutečně využijí potenciálu stipendia k tomu, aby dosáhli ve svém životě zlomu a sedmimílovými kroky se výrazně posunuli vpřed ve svém studijním a profesním životě. Pojďme se nyní podívat na největší z českých nadací. Kdo ví, třeba i vy najdete tu svou.

 

fulbrightova komise

 

Fulbrightova komise je produktem dobré spolupráce české a americké vlády. Stipendia a celkovou podporu při vyřizování studií ve Spojených státech nabízí nadějným českým studentům nezávisle na oboru v postgraduálních, tzn. magisterských a doktorandských studiích. Finanční podpora se může vztahovat přímo na studium či jen výzkum například při psaní dizertačky. Stipendium ve většině případech pokrývá zpáteční letenku, životní náklady a pojištění. Každý rok tak Fulbrightova komise pomůže zhruba čtyřiceti studentům dosáhnout na americké univerzitní studium. Můžete to být i vy. Stačí podat přihlášku a doufat, že v otevřené soutěži zaujmete.

Ačkoliv na bakalářská studia tato komise stipendia nevypisuje, jejich bezplatný informační systém mohou využít všichni, a to nezávisle na vzdělání. Pokud vám tedy schází odpovědi na otázky ohledně studia ve Spojených státech, nebojte se zkontaktovat Fulbrightovu komisi.

 

bakala foundation

 

Scholarship Bakala Foundation, kterou založil významný český investor a podnikatel Zdeněk Bakala, nabízí možnost získání stipendia všem šikovným českým studentům, kteří se rozhodli bakalářský či magisterský obor studovat na prestižních zahraničních univerzitách. Země ani obor v tomto případě nehraje roli, doktorandské programy však nejsou touto nadací podporované. Finanční pomoc se vztahuje na školné, ubytování a životní náklady, a to po celou dobu studia. Ne však automaticky. Pro pokračování stipendia po prvním ročníku univerzitního studia je zapotřebí každoročně vykazovat dobré studijní výsledky, zodpovědnost a snahu získat finance i z jiných zdrojů.

Pokud vás Bakalova nadace zaujala, můžete si podat přihlášku, jejíž součástí je esej na předem zadaná témata. V případě úspěchu v prvním kolem zbývá už jen projít si ústním pohovorem a stipendium může být vaše.

 

the kellner family foundation

 

I Petr Kellner, nejbohatší a jeden z nejvlivnějších Čechů, se rozhodl podporovat vzdělávání prostřednictvím nadace. The Kellner Family Foundation, stejně jako Bakala Foundation, nabízí stipendium pro všechny uchazeče o bakalářská a magisterská studia na vyhlášených zahraničních univerzitách po celém světě.

Princip poskytování je také totožný jako u Bakala Foundation, stipendium je poskytováno v individuální výši, může hradit v podstatě veškeré náklady spojené se studiem. Pouze v případě nejprestižnějších a nejdražších univerzit se počítá s tím, že si student bude schopen zajistit finance i jinak, například prací nebo díky stipendiu ze samotné univerzity. Finanční podpora může, ale nemusí být poskytována v průběhu celého studia, záleží na snaze a výsledcích konkrétního studenta.

Každým rokem se díky této nadaci na zahraniční studia dostane okolo pětadvaceti studentů. Každý z nich musí projít dvoukolovým přijímacím řízením. První je písemné, které zahrnuje i esej a doporučující dopis od vyučujícího – mentora. Pokud jste si během střední zkusili studium v zahraničí a nezaháleli jste, budete mít velké plus. V druhém kole jsou uchazeči tradičně podrobeni rozhovoru. Nejpilnější a nejzajímavější se pak mohou těšit na štědrou podporu.

Krsek foundation

Tomáš Krsek stál jako finanční ředitel u přerodu české Škodovky na přelomu tisíciletí. Nyní Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových nabízí granty všem uchazečům o magisterské studium na konkrétních zahraničních univerzitách. Jména to jsou však vždy zvučná – MIT, Caltech, Cambridge, Columbia, Oxford a mnoho dalších. Omezeny jsou také obory, studijní stipendia jsou poskytována studentům v technických oborech, ekonomii, politologii, přírodních vědách a historii. Každým rokem se díky nadaci Krskových dostane do světa okolo deseti nadějných českých myslí.

Stípko je poskytováno pouze na první rok postgraduálního, v tomto případě pouze magisterského studia. Tato nadace je jiná také v tom, že o její grant může zažádat pouze ten student, kterému bylo zamítnuto oficiální stipendium prostřednictvím samotné univerzity. Přijímací řízení se nakonec liší také v tom, že v jeho průběhu musí žadatelé projít třeba i psychologicko-inteligenčním testem.

nadace sophia

O finanční podporu při vysokoškolském studiu kdekoliv v zahraničí mohou čeští studenti středních škol požádat také například Nadaci Sophia. Ta se snaží pomáhat talentovaným studentům především v oborech právo a ekonomie. Na granty však dosáhli i studenti jiných oborů. Finanční podpora je menšího rázu, většinou se jedná o částky okolo 10.000 Kč pro jednotlivce. I to však může krásně pomoci, uhradí to například zpáteční letenku ze Spojených států.

 

Z těch největších a nejznámějších nadací to bude vše. I když jich není mnoho, myslíme si, že i tak je skvělé, že je zde někdo, kdo je schopný nadějné české studenty podpořit. Existují ještě další nadace, ale jejich programy podpory jsou dosti specifické, jejich požadavky rozhodně nesplňuje majorita českých studentů. Jde například o AFCSLS, The KMD Foundation nebo Placzek Family Foundation.

Pokud jste definitivně rozhodnuti, že se do univerzitního studia ve Spojených státech pustíte, nebojte se zkusit své štěstí u některé z výše uvedených nadací. Kdo ví, třeba právě ony vám finančně uleví, třeba právě ony zasponzorují vaši snahu excelovat ve vámi vybraném oboru.