Papírování, Vysoká škola

Nová podoba Common Application

Již za několik týdnů čeká svět přihlášek na americké vysoké školy zásadní proměna – stále šířejí využívaná Common Application, tedy standardizovaná přihláška pomocí které se studenti hlásí na ty nejprestižnější světové univerzity, dostane novou podobu. Koncept Common Application byl původně představen jako cesta ke zjednodušení a standardizování složitého procesu přijímání na americké vysoké školy. Ať už se univerzita nacházela ve slunné Kalifornii, zasněžené Aljašce nebo kukuřicí porostlé Iowě, stačilo studentům vyplnit jednu jedinou přihlášku a tu potom na jednotlivé instituce rozeslat. Kromě zjednodušení celého procesu ( a možnosti snadného přihlášení na vyšší množství škol, a tedy i zaplacení většího počtu přihlašovacích poplatků ) vedl koncept Common Application také k nekonečným diskuzím na téma jak se vlastně na tu standardizovanou přihlášku připravit tak, aby se v záplavě dalších adeptů pozitivně odlišila. Cílem tohoto článku není nic jiného než osvětlit potenciálním uchazečům o studium v Americe novinky v Common Application a poukázat na nejedno z jejích úskalí.

Drobné úpravy

Kromě zásadnějších změn, kterým se budu věnovat později, slibuje nová verze Common Application drobné úpravy, které dle autorů usnadní práci s rozsáhlou přihláškou. Kromě toho, že jednotlivé otázky budou nyní “relevant, smart, dynamic and unique,” obsahuje nová Common Application skutečné změny za hranou jazykovědných cvičení. V předchozí verzi například online přihláška čekala až nakonec všeho vyplňování, jenom aby nám oznámila, že některá z otázek je vyplněna nesprávně a vyžaduje další pozornost. Nová verze slibuje pomocné indikátory, které studenta na chybu upozorní už během samotného vyplňování. Podobně zjednodušujícím prvkem bude chytřejší vyhledávání škol, kdy aplikace studentovi sama pomůže podle zadaných informací školu vyhledat, místo aby čekala na kompletní zadání údajů. Přestože se jedná o drobné změny, zdá se, že Common Application udělá zásadní krok směrem k jednoduššímu a přehlednějšímu ovládání, což vystresovaní studenti nepochybně ocení natolik, že se ani nebudou ptát, proč na tyto změny bylo nutné čekat několik let.

Konec papíru

I Common Application jde s dobou, a nově tak nebude možné přihlášku vyplnit a odeslat v papírové formě. Přestože se jedná o jednoznačný krok ke zjednodušení přijímacího procesu, jsem toho názoru, že zejména mezinárodní studenti by tuto změnu mohli oplakat více než maturanti američtí. Z vlastní zkušenosti si pamatuji, že ty části přihlášky, které musely být vyplněny a odeslány ne vždy angličtiny znalým zaměstnancem české střední školy se v papírové formě hodily.

Další oceňovanou změnou je možnost vyplnit tzv. fee waiver, tedy žádost o prominutí poplatku za přihlášku pouze jednou, a následně ji zaslat na všechny školy.

Revoluce v psaní esejů

Tou nejzásadnější změnou v nové verzi Common Application je sekce, která po studentech vyžaduje originální esej. Zatímco v dosavadní přihlášce měli studenti možnost vybrat si z několika nabízených témat či si zvolit téma vlastní, od sprna už budou muset volit pouze mezi náměty, které jim vymyslí odborníci z Common Application. To může znít na první pohled jako určité zklamání, neboť tzv. open choice byla mezi studenty velice oblíbená. Kladný vztah k ní měli i zaměstnanci škol zodpovědní za čtení esejů, neboť čtení desítek prací na téma “jak mne ovlivnila moje babička” jim po chvíli muselo připomínat gerontologickou studii. Osobně se ale domnívám, že není třeba zoufat, protože hned první námět ( Some students have a background or story that is so central to their identity that they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. ) široké rozkročení na všechny strany umožňuje. Ani další témata nejsou nezbytně omezující ( popiště, kdy jste něco zkazili a jaký to na vás mělo vliv; zamyslete se nad momentem, kdy jste začali zpochybňovat nějaký názor; popište prostředí, kde jste spokojený; zamyslete se nad událostí, která pro vás znamenala přechod od dětství k dospělosti ) a měla by tak poskytnout dostatečný prostor pro vyjádření.

Druhou změnou v oblasti psaní esejů je striktní limit délky práce, který byl stanoven na 250 – 650 slov, přičemž samotný esej budou studenti psát či kopírovat do online aplikace. Jakmile se autor eseje k limitu přiblíží, Common Application mu nedovolí pokračovat. Předchozí verze standardizované přihlášky doporučovala 500 slov, limit ovšem bylo možno překročit a práci nahrát například v pdf formátu. Zvýšení horní hranice na 650 slov je jednoznačně krokem k větší svobodě co se týče délky práce, jasně stanovený limit se také vyhne spekulacím o ideální délce.

Změna je život

Jak vyplývá z předchozích odstavců, nová verze Common Application se od té starší nikterak zásadně neliší, zároveň ale představuje drobná vylepšení, která by měla pomoci redukovat stres, který je společným jmenovatelem všech částí přihlašovacího procesu na americké vysoké školy.

zdroj: www.commonapplication.org