Ostatní, Střední škola

Jak se studuje na americké střední?

Americký školský systém se od toho našeho výrazně liší, to všichni víme. Elementary, junior high, high school a tak dále a tak dále. Je toho dost a nemusí být snadné se v tom zorientovat. V tomto článku se ale celým tím bludištěm amerického školství nebudeme zabývat, to si necháme třeba na jindy, pokud budeš chtít. Zaměříme se na to, co je pro nás všechny nejpodstatnější – na americkou high school, ekvivalent naší střední školy.

Phillips Academy, Andover, MA – Samuel Phillips Hall

V čem je vlastně rozdíl mezi českou střední školou a soukromou střední ve Spojených státech? Může ti americká střední vůbec nabídnout něco více než ta česká? Jak tam vlastně probíhá výuka? A zvládneš to? Všechny odpovědi na tyto otázky si zodpovíme v dalších odstavcích. Stručně a jasně, jak to máme rádi. Pokud tě to tedy zajímá, pokud jsi na vážkách, jestli do toho jít, rozhodně čti dále.

Dříve než se do toho pustíme, musíme poznamenat dvě věci. Zaprvé, bavit se budeme o soukromých středních školách v USA, které svou kvalitou značně převažují tamní veřejné střední školy, jsou však taky méně dostupné. Zadruhé, každý z amerických států má individuálně sestaveny školské osnovy, proto může být škála nabízených a povinných předmětů, stejně jako harmonogram školního roku poněkud odlišný na každé ze soukromých středních škol. My jsme se odpíchli od osnov Phillips Academy v Andoveru, jedné z nejlepších soukromých škol ve Státech.

Harmonogram školního roku na americké střední

Tady velké rozdíly nenajdeme, nějaké však přesto. Stejně jako je tomu u nás, i školní rok na amerických středních školách začíná s koncem pravého léta, tedy v září. Jen co tedy uděláš pá pá vší relaxaci, slunění a letnímu řádění, už sedíš v lavicích a čekáš, co na tebe školní rok přichystá.

Na americké střední nejsou však tak hrr, neexistuje, že hned druhý den v září budeš recitovat Máchu před tabulí. První školní týden, nebo minimálně první čtyři dny slouží k zabydlení se a seznámení, registraci předmětů a vůbec ke sžití se s pravou americkou školou. Budeš mít tedy dostatek času na vstřebání všeh nového, co se kolem tebe odehrává. A to považujeme za velké plus.

Během školního roku tě čeká pár svátků, kdy do školy nepůjdeš, pak taky mnoho volných dní. Ty jsou věnovány celoškolním aktivitám, různým seancím a slavnostem. Upevňování pocitu sounáležitosti a vylepšování školního klimatu je pro Američany důležité. Jinak je škola tradičně od pondělí do pátku. Pokud si budeš chtít někam vyrazit přes víkend třeba s rodiči nebo jinými příbuznými, ze školy můžeš odejít v pátek večer a vrátit se musíš do nedělního večera.

Co se vlastně studuje na americké střední?

Dívčí fotbal na Phillips Academy

Pokud bychom měli hledat nějakou paralelu v našem školství, v základu se americká soukromá střední podobá našim špičkovým gymnáziím. Má v podstatě stejný účel, nabídnout ti předměty, které pokrývají všeobecný přehled kompletní palety věd a umění a připravit tě dokonale na univerzitní život a studia.

V tomto ohledu jsou však soukromé střední školy ve Spojených státech výrazně napřed. Naše gymnázia mají v podstatě pevné stanovy a tobě jako studentovi krom jazyků a jednoho, dvou volitelných předmětů nabídnou jasně daný rozvrh, přes který vlak nejede. Za to americká střední mnohem více věří v tvou jedinečnost a svobodu volby. Ačkoliv určitý základ povinných předmětů budeš mít i tady, volitelných předmětů je tolik, že nebudeš vědět, které si vybrat dříve. Zde je příklad předmětů ze zmíněné Phillips Academy:

Pokud miluješ umění beze slov, určitě by se ti mohly líbit tyto předměty: Visuální studia (2D a 3D grafika), Mediální studia (foto a video), Visuální kultura (historie amerického umění v praxi), Architektura, Kreslení, Malování, Polygrafie, Sochařství, Keramika, Tvorba videa, Digitální fotografie, Design atd.

Hudební výchova na Phillips Academy

A co hudba a divadlo? I hudební a herecké nadání můžeš směle rozvíjet například těmito předměty: Základy hudby, Historie jazzu, Elektronická muzika, Jazzband, Sborový zpěv, Komorní orchestr, Soukromé lekce na hudební nástroj, Soukromé lekce zpěvu, Tanec, Herectví, Kostymérství, Režie, Veřejný projev atp.

Pokud ti není poučení z historie a náboženství cizí a libuješ si ve filozofování, taky je tu něco pro tebe: Bible a její kontext, Etika, Judaismus, Islám, Křesťanství, Psychologie, Aplikovaná logika, Reakce na holocaust, Právo a morálka, Existencialismus, Buddhismus, Velcí filosofové atd.

Pokud jsi spíše na ty jazyky a literaturu, ani zde rozhodně nepřijdeš zkrátka: Anglický jazyk a anglická literatura ve všech možných úrovních, žánrech a ze všech možných úhlů, Žurnalistika, O Shakespearovi a předměty o jiných autorech, arabština, čínština, řečtina, latina, francouzština, španělština, portugalština, němčina, japonština, ruština atp.

I exaktní vědy mají na americké střední hojné zastoupení: Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, Geometrie, Trigonometrie, Funkce, Statistika, Biologie, Chování zvířat, Ornitologie, Mikrobiologie, Buněčná biologie, Evoluce a ekologie, Počátky lidstva, Laboratorní výzkumy, Chemie, Organická a anorganická chemie, Věda o prostředí, Voda a lidstvo, Fyzika, Elektronika, Programování, Webdesign, Astronomie, Geologie atd.

Nakonec i sportovci si najdou své, každá ze soukromých škol má své týmy v různých sportech, do těch se můžeš zapojit. Navíc jsou tu pak předměty jako: Fitness, Golf, Plavání, Veslování, Roztleskávačky, Jóga, Atletika a gymnastika ve všech směrech atd.

Americký fotbal na Phillips Academy

Jak vidíš, je toho opravdu dost, ta paleta je v podstatě neporovnatelná s tím, co ti může nabídnout i ten nejlepší gympl u nás. Teď se asi ptáš, kolik předmětů vlastně můžeš nebo musíš mít. A tím se dostáváme k další výhodě systému na amerických středních školách.

Jak se studuje na amerických středních školách?

Magické formule zní – kreditový systém. Na americké střední je absolvování studia podobné jako na našich i amerických vysokých školách, resp. univerzitách. V průběhu studia studenti sbírají kredity. Většinou to funguje tak, že za jeden celoroční předmět je jeden kredit, za pololetní půl kreditu. Za rok studia je ideální nasbírat minimálně sedm kreditů, za čtyři roky pak šestadvacet, takže se musíš zapsat do cca sedmi různých předmětů ročně.

Ale pokud si troufáš, můžeš jich mít podstatně více. Záleží na tobě, jestli si jen odklepeš to povinné a budeš si pak užívat volna, nebo chytneš příležitost za pačesy a ukážeš, co všechno v tobě vězí. Absolvované předměty a tvá aktivita ve škole i po ní, například ve volnočasovkách, kroužcích, může dost ovlivnit to, jak na tebe bude pohlíženo v budoucnu. Například při přijímání na americké univerzity.

Až se na jednu z nich dostaneš, a věz, že pokud dáš jeden rok na americké střední, tvá šance se výrazně zvýší, oceníš i to, jakým stylem probíhá výuka na americké střední. Ve Státech jdou s dobou a už dávno ví, že plané tlačení faktů do hlavy je přežitek novověku. Vyučujícím na takové střední mnohem více záleží na tvém vlastní názoru, tvém pohledu než na tupém biflování se faktů. Písemné testy tu samozřejmě jsou, ale většinou víš, co v nich bude a materiály k nim dostaneš vždy předem. Pecka, ne?

Závěr

Závěr není těžké si udělat. Americké soukromé střední školy toho nabízí mnohem více, než si průměrný český student může vůbec představit. Výhody však nespočívají jen v té neuvěřitelně široké škále předmětů, které tyto školy nabízí, ale třeba i v tom, jak je výuka pojata. Styl: „Pryč se šrotováním, my chceme kritické myšlení a názory!“ určitě oceníš i ty, pokud to máš v hlavě správně nastavené. Díky tomu získáš to správné zdravé sebevědomí a schopnost nebát se sdělit svůj názor.

Když k tomu připočteme skutečnost, že během studia můžeš získat cenné kontakty na vyučující a studijní poradce, kteří ti mohou napsat dobrý posudek na tvou vysněnou univerzitu, americkou střední hodnotíme jako dokonalou přípravu na další studium. Ať už u nás nebo v zahraničí. A o tom to přeci má být!