Papírování, Před odletem

Jak na stipendium v USA? II.

V minulém článku jsme skončili u stáhnutí přihlášek na vybrané školy. Rozhodně se školami udržujte kontakt, ptejte se jich na vše, co vás zaujalo, co vás zajímá nebo vám není úplně jasné. Lidé, kteří koordinují přihlášky, jistě dostávají podobné e-maily každý den a proto jde hlavně o to, aby si vás zapamatovali.

Teď je vaším hlavním úkolem vyplnění přihlášky. Připravte se na to, že veškeré dokumenty budete muset přeložit do angličtiny! Přihláška se pak skládá z těchto více či méně podobných částí:

1. Údaje o uchazeči: Vaše jméno, bydliště, narození, informace o rodičích, sourozencích, školách, které jste v posledních 3 letech studovali. U všeho budete muset uvádět kontaktní informace ať už na zaměstnavatele rodičů či do školy, kde už třeba ani nemusíte studovat.

2. Dotazník na uchazeče: Setkáte se zde s otázkami podobného typu jako: Proč chcete studovat na naší škole? Jaké jsou vaše nejsilnější a nejslabší vlastnosti? Jaké jsou vaše koníčky? Jak se zúčastňujete dění ve škole (například účast ve školním sportovním týmu aj.)? Jaké jsou vaše plány o budoucím studiu? A další podobně směřované otázky.

3. Dotazník pro rodiče: Ten vyplňují rodiče. Obsahuje trochu podobné otázky jako dotazník, který vyplňujete vy, pro vzájemné porovnání odpovědí. Takže například: Jaké jsou nejsilnější a nejslabší vlastnosti vašeho dítěte? Jak vychází s vrstevníky? Jak se chová k autoritám? Jaké jsou cíle vašeho dítěte? Proč byste chtěli, aby vaše dítě studovala na naší škole? Jaké má vaše dítě speciální nadání nebo talent? A další podobné otázky.

4. Esej: Zpravidla na téma jako “představte se nám” nebo “proč chcete studovat naši školu”. Někdy ovšem se objeví i instrukce k výběru jednoho celosvětového problému a jak se vás dotýká. Na esej máte tak 1 A4 místa, ale v instrukcích vás jistě vyzvou, že pokud by vám místo nestačilo, stačí přiložit další papír. Někdy tak docela esej nepíšete, ale máte zadané několik otázek, u kterých se prostě víc rozepíšete než v dotazníku.

5. Doporučení: Asi nejsložitější část přihlášky. Zatímco předchozí body vyplňujete sami maximálně s asistencí rodičů, doporučení vám musí vyplnit vaši profesoři. Většinou jsou doporučení adresována učiteli angličtiny, matematiky a nějakému učiteli, kterého si vyberete sami popřípadě doporučení má vyplnit ředitel nebo člen vedení. Angličtinář vám jistě doporučení vyplní sám, z vedení nebo dalších profesorů je rozhodně nejlepší si vybrat někoho, o kom víte, že umí anglicky (v mém případě rovnou sám ředitel). Problém je jedině u matematiky, kdy profesor anglicky umět nemusí. Já jsem to vyřešila tak, že jsem dotazník (doporučení je většinou vedeno formou dotazníku, popřípadě několika zaškrtávacích políček, viz níže) přeložila do češtiny a profesor to tam vyplnil česky, já to doma přepsala anglicky do originální formy a donesla mu to znovu k podpisu. Je to myslím nejpohodlnější řešení, ale ne nejrychlejší.

Pokud spěcháte, domluvte se na konzultační hodiny, na místě překládejte otázky a rovnou zapisujte do dotazníku jeho odpovědi, které přeložíte.Doporučení se skládá z několika otázek, například: Jak se uchazeč chová ke spolužákům? Jak uchazeč pracuje při týmové práci a jak samostatně? Je uchazeč schopen aplikovat naučené metody v běžné praxi? A tak podobně. Pak jsou v dotazníku ještě zaškrtávací části, kde máte několik pojmů (například zodpovědnost, schopnosti, motivace, samostatnost, ochota, píle, atp.) a jen u nich profesor zaškrtává hodnocení v podobné škále jako: výborné, dobré, dostačující, slabé.

6. Přiložené dokumenty: Ty se většinou týkají vašeho školního prospěchu nebo ocenění, kterých jste dosáhli. Mohou to být i různá zvláštní doporučení od vedoucích vašich kroužků atp. Výsledky z vaší školy by měl odeslat ředitel ovšem musí být opět přeložená do angličtiny i s vysvětlením české stupnice známek a celého hodnocení studenta v průběhu roku (v amerických školách není obvyklé například ústní zkoušení, které vám třeba nevyšlo, protože vás bolela hlava a díky této zkažené známce máte špatné konečné rozhodnutí).

7. Žádost o finanční pomoc: To by mohl být článek sám o sobě. Většinou chtějí školy velmi obsáhlé informace o vašich příjmech, kolik aut vlastníte, kolik pozemků a nemovitostí vlastníte, atd. Někdy také musíte napsat krátkou esej, proč žádáte o finanční pomoc. Podmínky a dokumenty, které škola vyžaduje, se dost liší škola od školy. Někde stačí jen čestné prohlášení, jinde výpisy z účtů, daňová přiznání aj. a to vše musíte překládat do angličtiny! Určitě se předem informujte, jak přesně máte v této části přihlášky postupovat a co je od vás vyžadováno.Jakmile budete mít vyplněné všechny položky v přihlášce, dostáváte se k jejímu odeslání. Buď můžete všechny dokumenty pohromadě odeslat na adresu školy, nebo ji můžete nascenovat a odeslat e-mailem (školy ale stejně ve většině případů budou následně vyžadovat originální přihlášku poslanou poštou). Pozor, některé školy vyžadují, aby doporučení byla odeslána danými profesory tak, abyste je neměli možnost vidět! V tom případě si vyberte doporučení od profesorů a přes školní fax je můžete odfaxovat do školy. Tak můžete odfaxovat i celou přihlášku a je to asi nejméně komplikovaný způsob.

Za podání přihlášky se u většiny škol platí autorizační poplatek 50 – 100 dolarů. Můžete se školy zeptat, zda od placení tohoto poplatku nemůžete být osvobozeni, jinak ale budete muset převést danou částku škole na účet (což může být komplikované, pokud máte korunový účet) nebo ji poslat poštou společně s přihláškou.Vyplnění přihlášky je jistě dlouhý proces hlavně kvůli zdlouhavému překládání všech částí. Jakmile ale škola obdrží vaši přihlášku, začne vám shánět stipendium. A pro vás nastává dlouhý proces čekání, zda seženou dostatek financí, abyste mohli vycestovat.

O dalším postupu při odmítnutí nebo nabídnutí stipendia zase v příštím článku. Mezitím opět doporučuji zůstat se školou v kontaktu.