Kurz angličtiny, V Americe

Co dělat když nerozumíme?

Končeně tady těm domorodcům začínám rozumět a proto se trochu rozepíšu o tom, co asi každý výměnný student v cizí zemi hlavně na začátku svého pobytu zažil. Nikdo není vševědoucí a tak se lehce stane, že nečemu neporozumíte. Záleží na situaci, někdy to nevadí, jindy se za to proklínáme.

Tento text vychází s mých zkušeností. Mnoho věcí, které budu popisovat, jsem zažil a mnoho z nich mi bylo nepříjemných. Díky tomuto článku se jich můžete vyvarovat a ušetřit si pár rozpačitých minut.

Když jsem přijel do Kalifornie, přemýšlel jsem, jak budu řešit situaci, když na mě bude někdo chlit rychlou američtinou slangové výrazy a čeká moji reakci. Pokud jsem nerozuměl, vysvětloval jsem, že jsem exchange student a moc nerozumím anglicky. Byla to podle mě velká chyba a nikdy to již neříkám (a díky bohu už ani moc často nemám potřebu). Takovýto studijní program má za cíl nás zařadit do kolektivu– proto se nesnažme oddělovat sebe od ostatních a distancovat se od nich.

Až do příjezdu do USA jsem si myslel, že jazyk je naprosto majoritní dorozumívací prostředek a bez jeho skvělé znalosti si člověk ani neškrtne. Tady ve Státech jsem ale pochopil, že i výměnný student může bez zábran plyně komunikovat s ostatními i když není rozený angličan. Je to až neskutečné, jak lze věci pochopit z neverbální komunikace či pouze očima. Zkuste si někdy při sledování filmu přepnout zvuk na jazyk kterému vůbec nerozumíte a pochopit kontaxt, co se ve filmu děje. Myslím že budete ve většině případů schopni převyprávět příběh bez porozumění jediného slova.

Další chybou, kterou udělá téměř každý a je těžké se jí zbavit, je tréma. Člověk se stydí a není si jistý svými jazykovými schopnostmi. Je třeba si uvědomit, že nemůžete být tak dobří jako někdo, kdo žije v Americe od narození. Mějte radost z toho, jak rychle se zlepšujete a nemyslete na to, že vám občas unikne nějaké slovíčko.

Jako dobrý fígl při neporozumění vždy platí úsměv. Ten má totiž tolik významů, že ho lze použít kdykoliv. Nebojte se říct ostatním, aby vám větu zopakovali. Většinou se na její výslovnost budou více soustředit a kontext napodruhé pochopíme. Dobrá cesta jak z těchto situací ven je připravit si vtipné výstupy z konverzace či humornou cestou vysvětlení, že nemáte ani páru, o čem to zase dotyčný blekotá.

Pokud ze začátku moc nerozumíme, je nejlepší začít více a více chybovat– více a více se všech ptát na cokoliv co je nejasné. Tím dříve toto období budete mít za sebou a budete si moct užívat anglickou konverzaci bez nervů v kýblu.

Takže se nebojte, chovejte se jako kdybyste v cizí zemi žili odjakživa, žádný stres. A já držím palce, ať reálná zkušenost (pro ty, kteří snad ještě nikde nebyli) je schovívavější.