Americké vs. české školství

Systém vzdělávání v USA

Systém vzdělávání v USA je v každém státě trochu odlišný, záleží na vládě a různých garantovaných programech jednotlivých zemí. Školy nemají k dispozici jednotné studijní osnovy a věk vzdělávací povinnosti je také různý. Obecně lze ovšem říci, že americký vzdělávací systém patří mezi nejlepší na světě. Studenti musí absolvovat 12 let základního a středního vzdělání, než mají možnost pokračovat studiem na univerzitě.

článku se můžete dočíst, jak probíhá americké středoškolské vzdělávání. Nyní se obecněji podíváme na to, jak probíhá výuka americké mládeže od útlého věku až po získání titulu z vysoké školy.

Školní rok začíná tradičně po letních prázdninách, tedy v srpnu nebo v září. Výuka startuje každý den v 8:45 a vyučovací hodina trvá o něco déle než u nás, asi 55 minut. Přestávky mají studenti naopak kratší, a proto svačit mohou pouze 6-7 minut. Děti nemusí být nutně rozděleny do tříd podle věkové skupiny, ale dbá se na podobné tempo vzdělávání a schopnost učení. Po dokončení školního roku v květnu nebo v červnu mohou pomalejší děti opakovat ročník a nadaní žáci mohou naopak přeskočit o rok výš. Ve všech školách se ale dbá na to, aby byl dětem umožněn individuální přístup učitelů a ve třídách je tudíž menší počet studentů. Během studia se praktikují flexibilní studijní programy, během kterých studenti přizpůsobují obsah studia podle zájmů a potřeb.

Zjednodušeně lze systém vzdělávání rozdělit do 4 fází:

  • Kindergarden
  • Primary School (Elementary School) – paralelou pro tento typ školy je v České republice první stupeň základní školy
  • Middle School (Junior High School) – odpovídá druhému stupni základní školy
  • High School – odpovídá českým středním školám
  • Post-Secundary Education– zahrnuje pomaturitní studium na vysokých či vyšších odborných školách

První kontakt se školou mají děti již ve svých 4 letech, kdy navštěvují školku, tak zvanou Kindergarden. Ta se dělí ještě na dvě části, a to na Pre-Kindergarden, pro děti od 4 do 5 let a na předškolní přípravku, kterou navštěvují děti mezi 5 a 6 rokem. Povinná školní docházka pak začíná pro většinu dětí ve věku od 6 do 7 let, kdy začnou navštěvovat Primary School. Zde studují prvních 5 ročníků studia, stejně jako v České republice. Obdobou našeho druhého stupně základní školy je USA Middle school. Tato škola je přechodová fáze mezi Elementary school a High school. Dochází sem studenti mezi 11 a 14 rokem a zahrnuje pouze šestou, sedmou a osmou třídu. Vzdělání na Primary School a Middle School je považováno za základní pilíř amerického vzdělávání. Žákům jsou vštěpovány základní akademické znalosti, sociální dovednosti a nastavení chování, které potřebují k dosažení úspěchu v životě.

Poté studenti přechází na High School, kterou navštěvují až do 18 let. Studují zde od deváté až do dvanácté třídy. Během výuky je kladen větší důraz na praktickou část, než na teoretické znalosti. Povinné dvanáctileté studium je pro americké studenty zakončeno diplomem High School Diploma. Po absolvování této zkoušky mohou studenti pokračovat studiem Post-secondary education. To zahrnuje College neboli University, obdobu našich vysokých škol. Další možností je studium Vocational education, obdobou u nás jsou vyšší odborné školy. Zde najdete studenty různého věku, většinou ale mezi 18 až 23 rokem. Zakončit vyšší vzdělání je v Americe možné různými tituly, stejně jako u nás je možnost získat:

– associate degree – tento titul lze získat po absolvování vyšší odborně školy

– bachelor’s degree – obdoba bakalářského titulu v ČR

– masters’s degree – magisterský titul

– doctorate (PhD) – stejné jako PhD u nás

 

Níže naleznete přehledné vyobrazení jednotlivých školních zařízení od dětských jeslí až po doktorské studium.

systemusa