Pobyt v zahraničí

Studium ve Velké Británii

Velká Británie nabízí rozmanité studijní možnosti, které jsou otevřené i pro cizince. Občané členských států EU platí stejné školné jako Britové a mohou také požádat o půjčku na školné. Univerzity často nabízí i stipendia, která pomohou náklady na školné zaplatit. Bakalářské programy trvají stejně jako u nás většinou 3 roky, magisterský titul je ale možné získat už po roce studia.

Výběr školy

Seznam oborů, které nabízí vysoké školy ve Velké Británii, můžete najít na stránkách UCAS, nebo na Educationuk.org.

Přihláška

Přihlášky na vysoké školy ve Velké Británii se podávají centrálně na internetové stránce UCAS. Zájemce o studium vyplní přihlášku, na které může uvést až 5 oborů, které si vybral. Přihláška na jeden obor stojí 5 liber, na více oborů 15 liber.

Přihlášky na většinu škol se zasílají mezi 1. zářím a 15. lednem, na univerzity v Cambridgi a Oxfordu a na medicínské a veterinářské obory je nutné přihlášku poslat už do 15.října. Přihlášky zaslané mezi 16. lednem a 30. červnem univerzity zvažují pouze v případě, že mají málo uchazečů.

Životní náklady a školné

Životní náklady ve Velké Británii jsou vyšší ve velkých městech. Náklady se odhadují na 800 liber měsíčně v případě studia v Londýně, nebo na 600 liber měsíčně u studia v jiných městech.

Čeští občané platí stejné školné jako studenti z Velké Británie. Školné si stanovuje každá univerzita samostatně, pro školní rok 2008/2009 je jeho maximální výše stanovena na 3145 liber.

Čeští občané mají možnost požádat o studentskou půjčku na pokrytí nákladů na školné. Výše půjčky se odvíjí od školného stanoveného vybranou vysokou školou a není závislá na příjmu žadatele nebo jeho rodiny. Úrok půjčky závisí na míře inflace a půjčka se splácí až po ukončení studia a překročení určité výše příjmu. Po překročení minimální hranice příjmu se splácí 9% z výdělku nad tento limit. Minimální hranice příjmu i přesné podmínky poskytnutí půjčky se v jednotlivých částech Velké Británie liší (například Skotsko nabízí jiné financování studia než Anglie).

Práce během studia

Možnost pracovat ve Velké Británii není pro české občany nijak omezena. Studenti platí ze svého příjmu daň a pojištění. Daň z příjmu se platí až po dosažení výdělku vyššího než 5225 liber (pro rok 2008). Pojištění se začíná platit při výdělku větším než 100 liber týdně.

Ubytování

Většina škol nabízí ubytování na kolejích. Přesné informace o ubytování potom univerzita zasílá společně s vyrozuměním o přijetí. Náklady na bydlení v samostatném pokoji se pohybují okolo 90 až 150 liber za týden. Je také možné pronajmout si pokoj nebo byt samostatně, sehnání bydlení bývá ale složitější.

Zajímavé odkazy

  • UCAS – web, přes který se podávají přihlášky na vysoké školy ve Velké Británii
  • Direct.gov.uk – informace o přihláškách, financování studia, studentských půjčkách, přehled univerzit ve Velké Británii a další
  • Prospects.ac.uk – informace o magisterském a doktorském studiu ve Velké Británii
  • UKCISA – stránky Komise pro záležitosti zahraničních studentů
  • Student-support-saas.gov.uk – informace pro zájemce o studium ve Skotsku
  • Aimhigher.ac.uk – informace pro zájemce o studium ve Velké Británii
  • British Council – stránky Britské rady nabízející informace o studiu a životě ve Velké Británii a o jazykových kurzech a zkouškách
  • www.educationuk.org – přehled škol a kurzů, vyhledávání stipendií, rady ohledně studia a života ve Velké Británii

Autor: Nazkusenou.cz