V Americe, Vysoká škola

SAT nebo ACT?

Hlásíte-li se na bakalářské studium do USA, bude od vás naprostá většina univerzit vyžadovat výsledky alespoň jedné ze dvou standardizovaných zkoušek: SAT nebo ACT. Oba testy se výrazně liší typem otázek a strukturou, a proto mají někteří studenti mnohem lepší výsledky z jednoho testu než z druhého. Byla by hloupost zapsat se automaticky na zkoušku SAT jen proto, že ji dělají všichni vaši kamarádi. Nejlepší je si oba testy nanečisto vyzkoušet a porovnat výsledky podle převodní tabulky. V tomto článku přináším tabulku, která by vám mohla pomoci zjistit, zda se více hodíte na SAT nebo ACT.

SAT
ACT

Na tuto zkoušku se hodím, pokud:

Mám výbornou slovní zásobu v angličtině.

Znám slova typu esoteric, sedulous či sardonic a umím je správě užít v kontextu, anebo se tato slova dokážu během pár měsíců naučit.

Moje slovní zásoba v angličtině za moc nestojí, zato velmi rychle a dobře čtu.

ACT nebazíruje na znalosti jednotlivých slovíček tak jako SAT.Tři části ACT jsou založeny na rychlém čtení a dobrém porozumění textu: Reading, English a Science Reasoning.

Nebojím se tipovat a vím, kdy se to vyplatí.

U zkoušky SAT se odebírá část bodu za špatnou odpověď, ale právě uvážené tipování vám může výrazně vylepšit skóre. Pokud jste schopni vyloučit dostatečné množství možností, pak se vyplatí hádat mezi zbývajícími. The Official SAT Study Guide, který si můžete zdarma zapůjčit ve Fulbrightově Komisi, vás naučí správně hádat při testu.

Je mi velmi nepříjemné hádat správnou odpověď, pokud hrozí, že ztratím body.

U ACT se nestrhávají body za špatnou odpověď.

Rychle mi to myslí při řešení nezvyklých příkladů.

Zkouška SAT testuje, jak vám to uvažuje, spíše než  kolik jste se toho naučili ve škole. Příklady jsou často postaveny na jednoduché matematice, ale jsou podány jinou formou, než v typické písemce z matematiky.

Raději počítám složitější příklady, se kterými jsem se ale už dříve setkal/a ve škole.

Matematická část ve zkoušce ACT je o něco složitější (obsahuje navíc trigonometrii), ale úlohy se více podobají obvyklým testům ve škole.

Dobře si pamatuji fakta a umím je v eseji užít tak, abych přesvědčil/a čtenáře.

Esej v SAT je většinou na nějaké obecné téma, které se vztahuje na celou společnost, typu “Do jaké míry nám vědecký pokrok umožňuje žít šťastnější životy?” Abyste dobře obhájili svůj názor, osobní zkušenost nestačí. Očekává se od vás, že přihodíte fakta, která jste pochytili při čtení New York Times, ve škole na hodinách, nebo při sledování zpráv. Anebo si musíte tyto informace umět vymyslet tak nenápadně, aby na to hodnotící nepřišel.

Rád/a píšu eseje o svých zkušenostech a o každodenním životě.

Esej, kterou vyžaduje ACT, se většinou týká témat, se kterými se běžný americký středoškolák setkává v každodenním životě. Možná se vás zeptají “Jaké jsou výhody a nevýhody školních uniforem?” nebo “Měly by být sporty na high school povinné?” Znevýhodněni mohou být ti, kteří nestudovali na americké high-school, ačkoli většina témat se vztahuje i na naše gymnázia.

Jsem impulzivní a netrpělivý/á.

Test SAT se skládá z devíti krátkých částí + eseje. Místo, abyste dělali hodinu v kuse matematiku, rozkouskují vám ji na více kratších částí a zamíchají s angličtinou a psaním. Díky tomu možná budete mít pocit, že zkouška rychleji utekla.

Vydržím dlouho dělat jednu věc.

U ACT se naopak máte možnost pořádně zahloubat do všech 4 částí  – každá bude trvat 30 minut až jednu hodinu.

Více informací o obou zkouškách najdete na oficiálních stránkách testu SAT a ACT.

V tomto článku jsou použity nápady z článku Should You Take the SAT or the ACT?