V Americe

Česká republika zůstává pro americké studenty atraktivní destinací

Praha, 1. prosince – Podle posledních údajů zprávy Open Doors 2008 o stavu mezinárodní akademické mobility v USA, sestavované každoročně newyorským Institutem mezinárodního vzdělávání (IIE) za podpory amerického ministerstva zahraničí, studovalo v České republice studovalo ve školním roce 2006-07 3 145 amerických studentů, což představuje meziroční nárůst o 10,5 procenta.

Česká republika s tímto počtem obsadila 15. místo mezi všemi zeměmi světa a potvrdila tak svou atraktivitu pro převážně krátkodobé studium amerických vysokoškoláků a vedoucí pozici ve východoevropském regionu.

Počet Američanů přijíždějících za studijními pobyty v ČR prudce roste již od roku 2000-01. Za šest let se zvýšil o 150 procent.

Hana Ripková, výkonná ředitelka Komise J. W. Fulbrighta pro vydělávací výměny mezi USA a ČR k údajům Open Doors dodává: „Pro Českou republiku je velice lichotivé, že zájem amerických studentů strávit zde alespoň semestr každoročně narůstá. Je ovšem škoda, že jenom malý podíl těchto Američanů studuje na českých vysokých školách. Většina amerických studentů totiž přijíždí na pobočky svých vlastních amerických univerzit nebo v rámci programů amerických agentur. České univerzity by zájem Američanů měly přijmout jako výzvu, programy pro ně připravit a dostatečně v USA propagovat.“

Celkový počet Američanů studujících v zahraničí se se zvýšil o 8 procent a dosáhl necelých 242 tisíc. Nárůst zaznamenaný ve sledovaném akademickém období charakterizuje celé desetiletí bezprecedentního růstu počtu amerických studentů s zahraniční akademickou zkušeností se zvýšením ze 100 tisíc na téměř čtvrt miliónu, což představuje 150 procentní zvýšení mezi lety 1996-97 a 2006-07.

# # #

Zprávu „Open Doors“ publikuje Institut meznárodního vzdělávání (Institute of International Education, IIE), přední nezisková organizace pro mezinárodní vzdělávací a kulturní výměny ve Spojených státech amerických. Každoroční statistické dotazníkové šetření týkající se zahraničních studentů v USA IIE provádí od roku 1949 a s podporou Kanceláře pro vzdělávací a kulturní záležitosti Ministerstva zahraničí USA od začátku sedmdesátých let. Průzkum je založen na dotaznících pro téměř 3 tisíce akreditovaných amerických vzdělávacích institucí. „Open Doors“ rovněž obsahuje výsledky šetření týkajících se zahraničních vědců a přednášejících na amerických univerzitách, zahraničních studentů v programech intenzivní výuky angličtiny a od roku 1985 také amerických studentů studujících v zahraničí). Oficiální tiskovou zprávu v angličtině a další detaily k publikaci „Open Doors 2008“ lze najít na adrese www.opendoors.iienetwork.org. Celou 104-stránkovou zprávu lze zakoupit za 59.95 USD z oficiálního internetového knihkupectví IIE Books na adrese www.iiebooks.org.

Kancelář pro vzdělávací a kulturní záležitosti (Bureau of Educational and Cultural Affairs, ECA) Ministertva zahraničí USA (U.S. Department of State) administruje širokou škálu akademických, profesních a kulturních výměnných programů, do kterých je zapojeno přibližně 40 tisíc účastníků ročně, s cílem podpořit rozvoj vzájemnéího porozumění a respektu mezi lidem Spojených států a ostatních zemí. ECA organizuje síť poradenských center EducationUSA (http://educationusa.state.gov/) pro studenty z celého světa, kteří si přejí studovat v USA. Více informací o aktivitách ECA lze najít na www.exchanges.state.gov.

Komise J. William Fulbrighta je mezivládní organizací pro mezinárodní vzdělávací výměny mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Hlavní náplní její činnosti je správa Fulbrightova programu vládních stipendií a poskytování bezplatných informačních a poradenských služeb všem zájemcům o studium či výzkum v USA v rámci sítě EducationUSA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Kontaktní osoba:
Jakub Tesař, studijní poradce
Telefon: 222 718 452
E-mail: tesar@fulbright.cz