Pobyt v zahraničí, V Americe

Studuj v Americe zavítá do Ostravy, Brna a Prahy

(Praha, 21. října 2008) Série přednášek, konzultací a setkání, která se koná od 3. do 14. listopadu v Ostravě, Brně a Praze pod společným názvem “Studuj v Americe 2008”, komplexně představí široké možnosti vzdělávacích pobytů v USA zájemcům z řad středoškolských i vysokoškolských studentů. Hovořit se bude o vysokoškolském studiu na amerických univerzitách, ať už v bakalářském stupni nebo v navazujících programech včetně postgraduálních, o vládních i nevládních stipendiích a dalších formách finanční pomoci.

Informační kampaň je pořádána Komisí J. W. Fulbrighta, mezivládní organizací pro česko-americké vzdělávací výměny, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR a regionálními partnery, kterými jsou VŠB – Technická univerzita v Ostravě, Americká knihovna InfoUSA Moravské zemské knihovny v Brně a Americké centrum v Praze.

„V každém městě se jedná o dvoudenní akci. V Ostravě a Brně během prvního dne představíme varianty studia v USA a podáme základní informace o krocích, které student musí učinit, aby se na americkou univerzitu dostal,“ upřesňuje detaily programu studijní poradce Fulbrightovy komise Jakub Tesař a dodává, „pro tento spíše obecný úvod jsme zvolili formu přednášky, která ale bude doplněna o diskuzi s absolventem – držitelem Fulbrightova stipendia. Druhý den pak věnujeme individuálním konzultacím se studijním poradcem oficiální informační sítě EducationUSA. Zvolenou strukturou chceme potenciálním studentům z těchto regionů nabídnou příležitost získat ucelené informace a konzultovat osobní plány bez nutnosti cestovat do Prahy.”

Při plánovaní pražské části vycházeli pořadatelé z předpokladu, že studenti pražských škol mají díky přítomnosti Fulbrightovy komise možnost získat základní informace a konzultaci prakticky kdykoliv. “Studuj v Americe” v hlavním městě tedy přinese něco navíc, nad rámec běžných informačních služeb Fulbrightovy komise. Organizátoři využijí přítomnosti zástupců velvyslanectví USA a opět i absolventů Fulbrightova programu. První den “Studuj v Americe” v Praze tak bude věnován, kromě poskytnutí zcela základního přehledu možností studia v USA, problematice studentských víz a změnám, které v této oblasti přinese plánovaná změna vízové politiky, a rozsáhlejší diskuzi
s absolventy.

„Letošní rok jsme připravili také jednu zajímavou novinku. Vůbec poprvé pro “Studuj v Americe” využijeme návštěvu představitelů zahraničních škol, které zavítají do našeho hlavního města v rámci College Tour pořádané organizací Council of International Schools (CIS),“ dodává Jakub Tesař. Setkání se zástupci amerických škol s potenciálními studenty hlavně z řad středoškoláků bude věnován druhý den pražské části.

Vstup na všechny pořádané akce je zdarma, zájemci o účast se všem musí předem registrovat na adrese advisor@fulbright.cz a uvést, o kterou akci mají zájem. Návštěvníci mohou vyhrát poukaz na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku z angličtiny TOEFL.

Detailní informace o “Studuj v Americe” jsou k dispozici na stránkách Fulbrightovy komise www.fulbright.cz.

Komise J. William Fulbrighta je mezivládní organizací pro mezinárodní vzdělávací výměny mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Hlavní náplní její činnosti je správa Fulbrightova programu vládních stipendií a poskytování bezplatných informačních a poradenských služeb všem zájemcům o studium či výzkum v USA. Bližší informace naleznete na www.fulbright.cz.

###

Kontaktní osoba:
Ing. Jakub Tesař
E-mail: tesar@fulbright.cz