Pobyt v zahraničí

Pracovní prázdniny v Kanadě

Mladí lidé mohou od roku 2007 získat krátkodobá pracovní víza a strávit až rok v Kanadě. Víza se udělují maximálně na 12 měsíců a není možné je prodloužit ani obnovit. Počet poskytovaných víz je omezen, pro rok 2008 se uděluje celkem 600 víz.

Do programu se mohou přihlásit občané České republiky ve věku od 18 do 35 let. Program se dělí na dvě části – první s názvem SWAP je určena pro studenty vysokých a vyšších odborných škol, druhá se zaměřuje na mladé lidi, kteří už nejsou studenti.

Administrativní požadavky

Při podání žádosti o víza je nutné předložit tyto dokumenty:

  • vyplněný a podepsaný formulář, který najdete zde
  • dvě stejné fotografie pasového formátu
  • kopii stránky s identifikačními údaji strojově čitelného pasu, jehož platnost přesahuje datum plánovaného odletu z Kanady
  • rezervovanou zpáteční letenku
  • aktuální výpis z trestního rejstříku ČR – překlad se nevyžaduje
  • strukturovaný životopis v angličtině nebo ve francouzštině
  • doklad potvrzující, že žadatel má alespoň 2500 kanadských dolarů (nebo jejich ekvivalent v českých korunách) na pokrytí počátečních nákladů – jako doklad se přijímá buď výpis z bankovního konta, nebo dopis od rodičů s dokladem o jejich finančním zabezpečení – např. bankovní konto, výplatní pásky apod.
  • doklad o zaplacení správního poplatku 150 kanadských dolarů

Do životopisu je nutné uvést úroveň znalosti angličtiny nebo francouzštiny a jak se zájemce jazyk naučil (například ve škole, v práci). Je možné připojit i doklad o jazykových znalostech – certifikát z jazykové zkoušky apod. Studenti dále zasílají i potvrzení o studiu.

Nestudenti musí k žádosti přidat i motivační dopis a dopis vysvětlující studijní nebo pracovní plány po návratu z Kanady – například plán znovu začít studovat, najít si novou práci (je dobré uvést, v jakém oboru a zda odpovídá dosavadní akademické nebo profesní praxi) atd. Oba dopisy by měly být napsané na počítači v angličtině nebo ve francouzštině a neměly by přesáhnout rozsah strany A4.

Vyřízení žádosti

Žádost i s přílohami se posílá v případě nestudentů na adresu Velvyslanectví Kanady v České republice – Programy mobility mládeže, Muchova 6, 160 00 Praha 6. Žádost je možné doručit i osobně v pracovní dny mezi 8.30 a 17. hodinou. Studenti, kteří mají zájem o program SWAP, by měli svou žádost doručit kterékoli pobočce agentury GTS International.

Vyřízení žádosti trvá většinou 4 až 8 týdnů. Pokud je žádost schválena, musí dále žadatel uzavřít zdravotní pojištění pokrývající případné onemocnění, hospitalizaci a repatriaci. Potvrzení o zdravotním pojištění se předkládá imigračním úředníkům při vstupu do Kanady.

Hledání práce

Uchazeč nemusí mít zajištěnou práci už před odjezdem do Kanady, je možné ji hledat až na místě. Druh vykonávané práce není omezený, pouze v případě zájmu o práci s dětmi, ve zdravotnictví, v potravinářství nebo v zemědělství je nutné absolvovat v ČR lékařskou prohlídku u specializovaných lékařů.

Více informací najdete na stránkách kanadské ambasády v Praze a na stránkách GTS International.

Autor: Nazkušenou.cz