V Americe

Počet českých studentů v USA po letech opět vzrostl

Praha, 1. prosince – Podle nejnovější zprávy Open Doors 2008 o stavu mezinárodní akademické mobility v USA, sestavované každoročně newyorským Institutem mezinárodního vzdělávání (IIE) za podpory amerického ministerstva zahraničí, vzrostl počet českých studentů studujících na amerických vysokých školách v akademickém roce 2007-08 o téměř jedno procento a dosáhl hodnoty 922 osob. Jedná se první nárůst zaznamenaný od školního roku 2002-03.

Po několika slabších letech se tak opět podařilo obnovit trvale rostoucí trend počtu českých studentů v USA z devadesátých let.

Jakub Tesař, studijní poradce Komise J. W. Fulbrighta k tomu říká: “Americké univerzity se opět stávají oblíbeným cílem českých studentů, kteří chtějí získat vzdělání a zkušenosti v zahraničí. Jejich obnovený zájem potvrzuje přetrvávající kvalitu i prestiž amerického vysokého školství. Věřím, že k obratu přispěly také kompexní poradenské a informační služby, které v rámci poradenského centra sítě EducatioUSA poskytuje pražská kancelář Fulbrightovy komise, i větší mezinárodní aktivita amerických škol.“

Podle letošního vydání Open Doors vzrostl v uplynulém školním roce celkový počet zahraničních studentů ve Spojených státech o 7 procent a dosáhl rekordní výše téměř 624 tisíc. Byl tak o 6 procent překonán rekord z roku 2002-03, kdy počet cizinců na amerických školách dosáhoval 586 tisíc.

Data Open Doors ukazují ještě silnější růst v počtu “nových” zahraničních studentů, tedy těch, kteří nastoupili na americké univerzity na podzim roku 2007. Jejich počet rostl desetiprocentním tempem a následoval tak růst 10 procent, resp. 8 procent v uplynulých dvou letech.

Allan E. Goodman, prezident a výkonný ředitel IIE v New Yorku údaje komentuje takto: “Trvalý nárůst počtu zahraničních studentů v USA v posledních letech odráží opatření přijatá americkou vládou i školami, jejichž cílem bylo ujištění, že zahraniční studenty ve Spojených státech vítáme a že oceňujeme jejich přínost pro intelektuální a kulturní prostředí na našich univerzitách i širší komunitě. Prohlubování akademických výměn v obou směrech je jednou z nejlepších investic, které můžeme udělat k posílení vysokého školství a výzkumných aktivit a pro pěstování přeshraniční spolupráce na sdílených globálních problémech jako je boj s chudobou, ochrana životního prostředí nebo boj proti terorismu.”

Zprávu „Open Doors“ publikuje Institut meznárodního vzdělávání (Institute of International Education, IIE), přední nezisková organizace pro mezinárodní vzdělávací a kulturní výměny ve Spojených státech amerických. Každoroční statistické dotazníkové šetření týkající se zahraničních studentů v USA IIE provádí od roku 1949 a s podporou Kanceláře pro vzdělávací a kulturní záležitosti Ministerstva zahraničí USA od začátku sedmdesátých let. Průzkum je založen na dotaznících pro téměř 3 tisíce akreditovaných amerických vzdělávacích institucí. „Open Doors“ rovněž obsahuje výsledky šetření týkajících se zahraničních vědců a přednášejících na amerických univerzitách, zahraničních studentů v programech intenzivní výuky angličtiny a od roku 1985 také amerických studentů studujících v zahraničí). Oficiální tiskovou zprávu v angličtině a další detaily k publikaci „Open Doors 2008“ lze najít na adrese www.opendoors.iienetwork.org. Celou 104-stránkovou zprávu lze zakoupit za 59.95 USD z oficiálního internetového knihkupectví IIE Books na adrese www.iiebooks.org.

Kancelář pro vzdělávací a kulturní záležitosti (Bureau of Educational and Cultural Affairs, ECA) Ministertva zahraničí USA (U.S. Department of State) administruje širokou škálu akademických, profesních a kulturních výměnných programů, do kterých je zapojeno přibližně 40 tisíc účastníků ročně, s cílem podpořit rozvoj vzájemnéího porozumění a respektu mezi lidem Spojených států a ostatních zemí. ECA organizuje síť poradenských center EducationUSA (http://educationusa.state.gov/) pro studenty z celého světa, kteří si přejí studovat v USA. Více informací o aktivitách ECA lze najít na www.exchanges.state.gov.

Komise J. William Fulbrighta je mezivládní organizací pro mezinárodní vzdělávací výměny mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Hlavní náplní její činnosti je správa Fulbrightova programu vládních stipendií a poskytování bezplatných informačních a poradenských služeb všem zájemcům o studium či výzkum v USA v rámci sítě EducationUSA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Kontaktní osoba:
Jakub Tesař, studijní poradce
Telefon: 222 718 452
E-mail: tesar@fulbright.cz