Pobyt v zahraničí, Web

Literární soutěž SPUSA 2009

Vzdělávací středisko Společnosti přátel USA – SPUSA vyhlašuje 16. ročník své Literární soutěže. Letošním tématem je “The Lessons You´ve Taught Me (Co jsi mě naučil)”. Vítáno je každé pochopení a interpretace tohoto tématu – úvaha, povídka nebo báseň českého i slovenského studenta angličtiny. Uzávěrka soutěže je stanovena na 7. května 2009.
Práce budou posuzovámy více z hlediska jejich originality a nápaditosti než podle znalosti angličtiny (s vyjímkou prací rodilých mluvčí).

Soutěž je podporována Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvylanectvím USA v Praze a je doporučená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

PRAVIDLA:

– Práce se musí vztahovat k danému tématu, třeba i nepřímo.

– Napsány mohou být jakoukoliv formou – v poesii nebo v próze, smyšlené nebo skutečné, ale musí být původní.

– Překlady nebo kopie nebudu přijaty.

– Práce nebudou vráceny svým pisatelům ani SPUSA nebude odpovídat na obdrženou korespondenci.

– Všechny práce musí být napsány anglicky na počítači nebo na psacím stroji v rozsahu těchto limitů:
Kategorie žáků (do 15 let věku) – 300 slov
Kategorie středních škol (16-18 let) – 500 slov
Univerzitní kategorie (18-26 let) – 600 slov
Kategorie rodilých mluvčích (18-26let) – 600 slov

– Soutěžící z prvních tří kategorií nesmí být rodilí mluvčí

Poslední den, kdy je možné ještě práce zaslat je 7. květen 2009. Jména vítězů a těch, kteří budou čestně jmenováni, budou oznámena druhý týden v červnu na www.spusa.cz a na www.helpforenglish.cz.

Pro velké množství soutěžících si SPUSA rezervuje právo nepřijmout práce, které přjdou po tomto datu a nebo budou o mnoho delší než požadovaný limit slov. Všechny príáce musí být doplněny těmito informacemi: Plné jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, místo studia.

CENY

– Hlavní cenou je měsíční studijní pobyt v Anglii. SPUSA uctivě děkuje Internation House UK za to, že tuto cenu umožnila.
– Další ceny obsahují umístění na Prague Summer Program na Karlově Universitě v Praze, jeden riokstudia angličtiny ve SPUSE v Praze, MP3 player, knihy, psací potřeby, slovníky a další věcné ceny.
– Všichni soutěžící, kteří se dostali do druhého kola sotěže získají členství v našem Literárním klubu.

POSUZOVÁNÍ
Práce budou posuzovány česky i anglicky mluvící komisí spisovatelů, učitelů a dalších profesionálů, v jejichž čele stojí pan Jiří Stránský – spisovatel a bývalý president českého PEN klubu

PŘEDÁVÁNÍ CEN
všichni vítězové budou pozváni se svými osobními hosty na slavnostní banket, který se bude kobat v rezidenci Amerického veůlvyslance v Praze v polovině června. Pan Jiří Stránský bude předávat ceny.

KONTAKTY
Práce zasílejte na adresu: Vzdělávací středisko SPUSA, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo e-mailujte na competition@spusa.cz nebo info@spusa.cz.

CO JE SPUSA
Vzdělávací středisko SPUSA – Společnosti přátel USA – je nezisková organizace, založená v roce 1990. V té době to byla první nezávislá jazyková škola v Praze, která vedla výuku s rodilými mluvčími. Specializujeme se na komplexní jazykovou výuku, individuální hodiny a kurzy pro veřejnost, máme akreditaci MVČR na výuku státních zaměstnanců a vydávání certifikátů našim studentům. Nabízíme přípravné kurzy k širokému spektru anglických zkoušek, anglických i amerických : PET, KET, FCE, CAE, CPE BEC I, II, III, IELTS, TOEFL, GMAT. Vedeme pomaturitní studium, jsme zaregistrovaní ve vyhlášce MŠMT ČR. Vedle angličtiny učíme také němčinu, francouzštinu, španělštinu, holandštinu, italštinu, ruštinu, čínštinu a češtinu pro cizince. Jsme nezisková organizace, a proto můžeme nabídnout s vysokou kvalitou také akceptovatelné ceny. Abyste se dověděli o SPUSE více, navštivte www.spusa.cz nebo nám zavolejte na 224 210 813, mobil: 608 979 410.