Vysoká škola

Jak se připravit na pohovor na americkou college

Pohovor neboli interview se zástupcem školy, ať už pracovníkem přijímací kanceláře nebo absolventem školy, nebývá standardní součástí přijímacího řízení na většině amerických vysokých škol. Pokud se ale hlásíte na nejvýběrovější školy, pak je pravděpodobné, že určitou formu interview budete podstupovat. Využijte jej nejen pro to dát škole šanci vás lépe poznat, ale také k tomu, abyste se více dozvěděli i vy o škole.

Pro absolvování interview nebývá nutné jezdit do USA. Americká škola obvykle zařídí možnost uskutečnit setkání se zástupcem školy ve střední Evropě, někdy i přímo v Praze.

Pohovor samotný je spíše více či méně strukturovaným dvoustranným rozhovorem než jednostranným výslechem. V každém případě mají obě strany možnost reagovat na právě řečené a tedy o daných tématech aktivně konverzovat. Formálnější pohovory zahrnují standardně dané otázky, méně formální podoba umožňuje větší flexibilitu a uvolněnost. V některých případech to dokonce můžete být vy, kdo vede konverzaci.

Interview je vedle eseje další možností, jak se představit nad rámec standardizovaných dat, jak předvést svou jedinečnost a prodat své silné stránky. Stejně jako u eseje to není místo, kde byste měli opakovat fakta již škole známé z vaší přihlášky, tedy např. skóre z SAT. Pohovor poskytuje těmto údajům souvislosti, plastičnost, a nové dimenze. Tématem pohovoru jsou vaše akademické i neakademické zájmy a činnost, rodinné zázemí, osobní cíle a vůbec cokoliv ohledně vašeho profilu. Zástupce školy také samozřejmě velmi zajímá, proč se hlásíte právě na tu jeho školu.

V době, kdy jdete k pohovoru, již asi znáte veškeré detaily o univerzitě a studiu plánovaného oboru na této škole. Pokud ne, pak dobu před pohovorem využijte k podrobnému seznámení se s profilem školy, případně k osvěžení paměti, pokud je to již delší dobu, co jste se školou zabývali. Projděte si také kopii svých materiálů, abyste si uvědomili, jak jste se škole doposud prezentovali a co o vás již ví. Snažte se najít spojitost mezi vaším profilem a profilem školy.

Mezi základní otázky patří dotazy na to, kdo jste, proč se hlásíte právě na tu a tu školu, čím budete schopni přispět k životu na kampusu, co nejraději děláte a proč, které předměty ve škole vás baví a které ne, co považujete za svůj největší úspěch či jak jste trávili minulé prázdniny. Reprezentant školy se ale může ptát i poněkud složitěji, např. jaká je vaše představa, co budete dělat za deset let, jaký je váš názor na nějakou současnou událost, jak byste popsal sám sebe cizímu člověku, zda si myslíte, že známky odráží váš potenciál, jakou nejobtížnější situaci jste v životě zažili, jakou jednu věc byste změnili na své středí škole atd. Měli byste být schopni reagovat také na záludnější otázky typu „kam ještě jste si podali přihlášku?“.

Příprava na pohovor pomáhá snížit nervozitu a také zvýšit šanci na úspěch. Je dobré si uvědomit, že neexistují správné odpovědi. Každá odpověd je jedinečná tak, jak jste jedineční vy. Určitě si ale předem své odpovědi na možné otázky a také své vlastní dotazy rozmyslete, i když není vhodné odpovědi memorovat a pak během interview odříkávat jako robot. Samozřejmě na naplánované otázky nemusí dojít, ale toto cvičení vám pomůže strukturovat své myšlenky a být schopni kvalitní odpovědi nebo dotazu. Zkuste si také pohovor nanečisto, tedy odpovědi si říci nahlas, např. s kamarádem nebo rodiči. Užitečným cvičením je výměna rolí, kdy se v simulovaném interview stanete zpovídajícím. Okusíte tím, jaké to je v kůži zástupce školy a uvidíte pohovor jeho očima.

Rovněž je vhodné připravit si předem pár vlastních otázek. Základní dotazy se týkají vhodnosti školy pro vás. Měli byste se tedy ptát, jakému typu studentů se na škole daří a jak vypadá každodenní život na škole. Opět je ovšem vhodné neptat se na to, co lze lehce vyhledat např. na webovské stránce školy. Mělo by vám jít zase spíše o souvislosti, které nelze lehce najít, nebo o dotazy na věci, které jsou pro vás osobně důležité. Takové otázky napoví něco i o vás. Někdy ty nejlepší dotazy vyplynou až ze samotné konverzace, takže je dobré být flexibilní.

Během pohovoru buďte milí, slušní a příjemní. Usmívejte se a mluvte spisovně. Bude to obtížné, ale snažte se působit sebevědomě, pozitivně a upřímně. Nesnažte se odpovídat pouze ano či ne, ale každou odpověd rozveďte. Pokud nerozumíte otázce, nebojte se požádat o vysvětlení, jak to mluvčí myslel. Neváhejte se rozmyslet, pokud vás otázka překvapí. Během pohovoru projevujte nadšený a aktivní zájem o školu, např. právě tím, že budete pokládat vlastní dotazy. Na zástupce školy si vezměte kontakt a druhý den mu napiště poděkování, kde můžete připomenout i zajímavé části vaší konverzace.

Je dost možné, že interview bude vaše první setkání s „živým“ zástupcem školy, třeba nedávným absolventem, který nemusí být o mnoho starší než jste vy. Je to tedy unikátní příležitost přijemným způsobem zjistit, zda vaše představa o škole a představa školy o vás si odpovídají. To je nakonec cíl celého pohovoru i z pohledu školy.

Jakub Tesař
Komise J. W. Fulbrighta