Pobyt v zahraničí, V Americe, Vysoká škola

Čeští studenti v USA odpovídají

V loňském roce sesbírala Radka Slámová od zhruba desítky různých studentů v USA odpovědi na otázky, proč studují v USA, jaké jsou výhody, překvapení a předsudky, a v neposlední řadě, co by poradili vám, kteří se do států chystáte hlásit. Dovolil jsem si vybrat a publikovat ty nejzajímavější odpovědi.

1. WHY USA? / Proč USA?

Na dobrých školách se tam studuje pro radost, ze zvědavosti, v úzkém a partnersky laděném kontaktu s profesory, cílem je učit se přemýšlet, řešit problémy a poznávat nové věci, nejen se naučit určité penzum fakt. (Petr Bouchal)

Nepřeberná nabídka škol a majorů. Jejich rozličnost a výběr je v USA velký, člověk může narazit na opravdu zajímavé školy a obory, stejně jako na ty klasické. (Jan Petrus)

Líbí se mi žít na kampusu se studenty z různých končin světa a společně tvořit takovou velkou rodinu. Také mě více vyhovuje způsob výuky v USA – studenti se neučí papouškovat to, co jim řekl profesor, ale musí probrané látce porozumět a umět ji prakticky využít. (Radka Slámová)

2. BENEFITS / Jaké vidíte na školách v USA výhody?

Množství studentů z různých koutů světa. Člověk se jednoduše naučí o cizích zemích a kulturách jen díky tomu, že se bude scházet se svými kamarády. (Ondřej Holý)

Mimoškolní aktivity. Během celého semestru necítím skoro žádnou potřebu opustit campus školy, protože škola nabízí celou řadu mimo-akademických aktivit, které mi vyplní všechen můj čas. (Martin Dluhoš)

Třídy jsou velice malé, takže přednášky jsou velice interaktivní a profesoři jsou skoro vždy ochotni poradit mimo hodiny ve třídě. (Martin Dluhoš)

Možnost studovat velkou část předmětů mimo vlastní obor a s tím související možnost vybrat si obor až po roce či dvou studia, tj. po „ochutnání“ různých oborů. „Povinné rozšiřování obzorů“ je podle mě objektivně potřeba a americké školy tak produkují méně fachidiotů než např. britské školy, o kontinentálních nemluvě. Proti studiu ČR je pak výhod (bohužel) ještě více, počínaje přístupem profesorů a univerzitní administrativy, přes společensky, občansky a zájmově aktivnější studenty, po – a to je klíčové – celkové pojetí univerzitního vzdělávání, jehož cílem je naučit člověka řešit problémy, přemýšlet, efektivně komunikovat, kriticky myslet, etc., etc. (Petr Bouchal)

Hodně kreditů nasbíráte v jiných oborech, podle vlastního zájmu a uvážení. Já jsem brzy zjistila, že chemie je má vášeň, ale během čtyř let jsem nasbírala spoustu dalších užitečných i zábavných kurzů, např. archeologii, starověkou řečtinu, psychologii, gotickou literaturu, a podobně. (Alice Řezníčková)

Americký systém je více fér co se známkování týče. Máte několik testů v průběhu semestru, profesor vás zná jménem a hodnotí se aktivita během výuky. (Alena Vacková)

V Americe můžete změnit zaměření svého studia. Já jsem vystudovala chemii a teď pokračuji na jiné univerzitě v Michiganu a studuji práva – je to unikátní kombinace a v Čechách bych něco takového nemohla udělat. (Alena Vacková)

3. SURPRISES / Co vás nejvíce překvapilo?

Kolik se toho ještě můžu naučit a že jsme tady všichni od toho, abychom se jeden od druhého navzájem učili. (Jan Petrus)

Culture shock existuje. Člověk si myslí, že ho nemůže nic překvapit, protože ČR je přece západní země, ale není to pravda. Věci fungují jinak. (Martin Tengler)

Všechno! (Alice Řezníčková)

4. BIGGEST MISCONCEPTION / Co je největší mýtus o studiu v USA?

Že je nedostupné. Samozřejmě studium je drahé, ale po grantech a půjčkách jde velká – někdy i celá – část pokrýt z peněz, které si člověk vydělá během work-study programu. Z dlouhodobého hlediska je studium v USA jasně výhodné. (Ondřej Krásný)

Že na americké univerzitě budete obklopeni podobně nevzdělanými a omezenými lidmi, jako jste potkali na americké public high school. Není to pravda. Zatímco americké střední školy mohou působit pro Čechy nenáročně, protože na ně chodí všechny typy studentů, na ty prestižní univerzity v USA se dostanou jen ti nejlepší studenti, co mají většinou výborný přehled o světe. (Radka Slámová)

Že se vrátíš, a jsi z nějakého důvodu najednou „lepší“, než tvoji vrstevníci v ČR.
(Martin Tengler)

Nedávno jsem se byla podívat na českou maturitu a v ZSV jeden učitel řekl, že v Evropě se studenti učí širokým znalostem, zatímco Američané jsou pragmatici a učí se věci potřebné pro život ve světě a nemají moc všeobecných znalostí. Já bych si dovolila toto tvrzení upravit – u nás se na střední škole šprtáme všeobecné znalosti zpaměti a moc si o nich nemyslíme. Na univerzitě se pak učíme jednomu předmětu – a to je konec. V USA se na univerzitách učí všechno, od pragmatismu k předmětům, které pomůžou jen specializovaným pracovníkům a zájemcům (třeba starověká řečtina). (Alice Řezníčková)

Asi to, že být mezinárodním studentem s přízvukem je nevýhoda. Američané jsou zvídaví co se jiných kultur týče a přízvuk se jim líbí. (Alena Vacková)

5. ADVICE / Jakou radu byste dali ostatním?

Aby se začali připravovat už začátkem třeťáku na střední škole, protože důležitá kritéria SAT a SAT Subject Tests jsou primárně závislá na tréninku, nikoli na inteligenci. (Ondřej Krásný)

Poradil bych jim, aby se při výběru školy zaměřili na ty, které poskytují stipendium mezinárodním studentům, protože zaplatit školné v plné výši si může dovolit jen málokdo. (Martin Dluhoš)

(1)    Nebát se přihlásit na dobré školy, i když zrovna nemáte plný počet bodů na SAT nebo si nejste jistí, zda vám škola dá stipendium. I školy, které nejsou k cizincům need blind, nějaký počet velkých stipendií cizincům udělují; elitní školy si zase občas vyberou zajímavé studenty, kteří nejsou podle běžných kritérií zjevnými kandidáty na přijetí.

(2)    Ve zpětném pohledu bych také dodal, že pokud míříte za nějakým konkrétním oborem, není špatné se poptat, jakou reputaci a profesorský sbor mají jednotlivé školy v oboru, popř. které školy jsou v oboru na špici – některé školy, které nejsou na vrcholu obecných žebříčků, mají výborné některé konkrétní departments. (Petr Bouchal)

Důkladná příprava výrazně zlepší vaše výsledky (SAT, pozn. autora). (Radka Slámová)

Je důležité se neshlukovat pouze a jenom s mezinárodními studenty. Když už jsi v USA, tak je potřeba, aby ses skamarádil/a alespoň s pár Američany. Můžou být stejně dobrými kamarády, ale má to i materiální výhody. Třeba ti občas nabídnou, že by tě někam svezli, nebo že k nim můžeš na Díkuvzdání, nebo ti půjčí auto, atd. (Martin Tengler)

Buďte všemu otevření – USA je různorodá země a rozhodně se tam nedá jít s předsudky. A nakonec – nebojte se experimentovat a zkoušet nové věci. Určitě se to vyplatí. (Alice Řezníčková)

Přijímací proces na americkou univerzitu může být velmi náročný a zdlouhavý. Určitě si udělejte kopie všech dokumentů, které na školy posíláte, protože se můžou „ztratit“ a škola je po vás bude znova vyžadovat. (Alena Vacková)

Doporučuji trpělivost a vytrvalost. Pokud se rozhodnete pro studium v USA, zůstaňte tomu nápadu věrni i když se něco zkomplikuje, protože nakonec toho určitě nebudete litovat. (Alena Vacková)