Papírování, Pobyt v zahraničí

Stipendia pro studium v zahraničí

Stipendia pro studium v zahraničí nabízí velké množství organizací a nadací. Nejvýznamnější programy umožňující českým občanům studium v USA, Německu, Rakousku, Francii a v zemích střední a východní Evropy jsou shrnuty v následujícím článku.

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise podporuje výměnu studentů, učitelů i vědců mezi Českou republikou a USA. Nabízí různé druhy stipendia pro magisterské, doktorské i postgraduální studium nebo výzkum v USA. Kromě stipendií poskytuje i podrobné informace o studiu ve Spojených státech, jazykových zkouškách a testech, stipendiích amerických univerzit apod. Více o Fulbrightově komisi se můžete dozvědět na jejich internetových stránkách.

CEEPUS

Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) zajišťuje výměnu studentů mezi zeměmi střední a východní Evropy a poskytuje stipendia na studijní pobyt v těchto státech. Do programu CEEPUS jsou zapojeny Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora a částečně i Bosna a Herzegovina.

CEEPUSu se mohou zúčastnit studenti denního studia, kteří ukončili alespoň dva semestry na vysoké škole, nebo studují na doktorském programu. Účastník musí být občanem země zapojené do programu CEEPUS, přičemž není možné vyjet do země, ve které má student státní občanství. Věkový limit je stanoven na 35 let.

Minimální délka pobytu v zahraničí jsou 3 měsíce (21 dní u doktorského studia), maximální délka je 10 měsíců. Na studijní pobyt se může zájemce přihlásit přes svou domovskou univerzitu, nebo samostatně jako freemover. Více informací o programu CEEPUS můžete najít na oficiálních stránkách programu, nebo na stránkách Domu zahraničních služeb.

Stipendium DAAD

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) je německá organizace, která zprostředkovává stáže, studijní pobyty a výměny studentů. Pro české studenty nabízí různá stipendia pro studenty vysokých škol, doktorandy i učitele. Přehled stipendií můžete najít na stránkách Domu zahraničních služeb, který také žádosti o stipendia vyřizuje.
Více informací o DAAD naleznete jejích internetových stránkách.

AKTION

AKTION Česká republika – Rakousko je program, který má napomáhat spolupráci mezi oběma zeměmi ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu. Program poskytuje individuální stipendia na studijní nebo vědecké pobyty a účast na letních jazykových nebo odborných školách v Rakousku.

Stipendia na studijní pobyty jsou nabízeny studentům vysokých škol s českým nebo slovenských občanstvím, kteří jsou nejméně ve třetím ročníku bakalářského nebo magisterského studia. Stipendium se uděluje pouze jednou a není možné je prodloužit. Studijní pobyt by měl sloužit k přípravě diplomové nebo doktorské práce, případně k provedení vědeckého výzkumu. Magisterským studentům se stipendium poskytuje na 1 až 4 měsíce, doktorandům na 1 až 9 měsíců.

Více informací o stipendiu AKTION najdete na stránkách Domu zahraničních služeb.

Cefres

Cefres (Centre français de recherche en sciences sociales) je francouzský ústav pro výzkum, který nabízí stipendia pro studenty společenských věd. Stipendia jsou poskytována převážně studentům v doktorském programu, ale ve spolupráci s Komerční bankou nabízí CEFRES i stipendia pro magisterské studenty. Více informací můžete nalézt na stránkách CEFRES.

Stipendia visegrádského fondu

Visegrádský fond nabízí stipendia na magisterským a doktorským studentům na studijní pobyty v zemích visegrádské skupiny – na Slovensku, Maďarsku a Polsku, nebo v některých zemích střední a východní Evropy (v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Makedonii, Moldavsku, Černé Hoře, Srbsku a na Ukrajině).

Stipendia se poskytují na jeden až dva semestry. Uchazeč musí mít dokončeny aspoň čtyři semestry studia na vysoké škole. Více informací najdete na oficiálních stránkách Visegrádského fondu.

Další odkazy

Dům zahraničních služeb – detailní přehled stipendií pro různé země, seznam nadací poskytujících stipendia
Stránky Ministerstva školství – informace o stipendijních pobytech v zahraničí na základě mezinárodních smluv a dalších nabízených stipendiích

Autor: Nazkušenou.cz