Střední škola, V Americe

Speciální třídy aneb jak se na High School specializovat

Pokud jste našimi pravidelnými čtenáři, mohli jste se dozvědět, že školský systém v Americe se v lecčem liší od českého. Dnes bych chtěl napsat pár řádků o speciálních třídách, které lze na rozvrhu hodin studenta High School vidět a o něž můžete dokonce požádat i jako exchange student na začátku školního roku.

Ve škole netrávíte většinu času se stejnými spolužáky, jako je tomu v Čechách, ale různě cestujete po škole a každou hodinu máte v jiné třídě a s odlišnými studenty. Děti dokonce nemusí (a většinou nejsou) být ze stejného ročníku (výjimkou jsou klíčové a povinné předměty jako například English s číslovkou udávající ročník- English 12). Systém hledí na to, jaké znalosti máte a ne jak jste staří. Pro dobytí více pokročilých tříd je nicméně třeba absolvovat hierarchickou strukturu jedno nebo dvou semestrálních kurzů, takže v Calculus (matematika) moc freshmanů (žáci prvního ročníku na High School) nepotkáte. Nicméně například v mé třídě Algebra 2 jsou namixované všechny čtyři roky střední školy.

Protože americké děti se na státních školách nemohou přímo zaměřit na určitý obor hned od střední školy (v Čechách existuje mnoho obchodních akademií, elektrotechnických škol, apod.), ale až od vysoké, mohou alespoň svoje studium nasměrovat pomocí vybírání si těžšího rozvrhu v určitém směru.

U jazyků to znamená několik odlišných levelů obtížnosti. Na výběr je tedy Spanish 1, Spanish 2 a Spanish 3.

Kromě tohoto rozřazení si lze vzít takzvanou Honor class. Pokud si zvolíme Honor Economy, po další dva semestry (jeden školní rok) budeme probírat těžší učivo a zrychlíme tempo v oblasti makro ekonomie a tématu světových burz. Honor třídy tedy znamenají obtížnější úroveň.

Nejobtížnějším stupněm na High School jsou takzvané AP classes. V těchto třídách se probírá učivo vysokoškolské úrovně. Díky tomu si pak studenti nemusí brát stejné předměty na univerzitě a po High School rovnou poskočit do obtížnější třídy. Moji spolužáci se také snaží úspěšně dokončit AP třídy, protože jim to ušetří čas a nebudou pak muset tolik platit za college.

Já žádnou AP ani honor class nemám- neviděl jsem v tom žádné opodstatnění. Na to, abych si řekl po roce: “Seš dobrej.” by mě to stálo moc času. Jedinou výjimku tvoří Honor Band, kterou jsem úspěšně zakončil tento týden hodinovým koncertem. Není to klasická Honor třída. Zájemci z celého distriktu se sejdou na jednom místě a po pár intenzivních cvičeních dohromady absolvují koncert s významným dirigentem. Celkem jsme hráli asi 5 skladeb a poprvé jsem poznal, jak probíhá opravdová zkouška velkého orchestru.

Pokud bych měl zhodnotit celý systém musím říci, že se mi v mnoha ohledech líbí. Jedinou nevýhodou však je, že pokud víte, co chcete v budoucnu dělat, americký systém vás bude na High School brzdit, protože se na ní lze specializovat trochu, ale ne moc. V tom máte ČR výhodu.