Angličtina

Proč je důležité umět frázová slovesa?

Frázová slovesa – velké množství slovíček, která vypadají skoro stejně, ale jejich významy se hodně liší. Určitě jste o nich už slyšeli a některým z vás naskočí husí kůže, když se o nich někdo zmíní. Učitelé po nás chtěli, abychom se je učili nazpaměť a věděli proč. Jejich správné použití je důležité v psaném i mluveném projevu. A tak si o nich dneska něco řekneme a třeba vás namotivujeme k jejich zopakování.

Co to vlastně frázová slovesa jsou? Vznikají spojením slovesa a předložky. Slovní spojení pak vytváří nový význam, většinou úplně odlišný od původního významu slovesa. Frázová slovesa se dělí na nepřechodná a přechodná.

Nepřechodná frázová slovesa (intrazitivní) jsou taková, za kterými nemůže následovat předmět. Například ve větě „He just showed up.“

Druhým typem jsou přechodná frázová slovesa (tranzitivní). Za těmito frázovými slovesy může následovat předmět. Například: „You made up the story.“ Tranzitivní slovesa dále dělíme na oddělitelná a neoddělitelná. Neoddělitelná se vyznačují tím, že předmět je ve větě umístěn za předložkou. „They are looking after the children.“ Naopak oddělitelná můžeme oddělit, a proto se předmět vkládá mezi sloveso a předložku – „I talked my dad into letting me buy a new car.“

Tato gramatika asi nepatří mezi úplně oblíbenou. A i přesto, že se dá většina sloves nahradit jinými, je dobré jim alespoň rozumět. V zahraničí se frázová slovesa hodně používají.

Takže než vyjedete někam do ciziny, oprašte staré učebnice a podívejte se aspoň na ty nejčastěji používaná. 🙂

Pokud je nějaké téma, které by vás zajímalo a chtěli byste, abychom jej zpracovali, podělte se o ně s námi v komentářích.

BREAK GO COME
break up  – rozejít se go for – vyzvednout come true – splnit se
break off – ukončit, přerušit go on – pokračovat come out – vyrůst
break in – vloupat se go along with – souhlasit s come across – narazit na někoho
break down – selhat, zhroutit se go out with – chodit s někým come round – navštívit
GET PUT LOOK
get up – vstát z postele put on – obléci se look after – starat se o někoho
get out – utéct put off – svléci se look for – hledat
get back – dostat zpátky put on weight – přibrat na váze look at – dívat se
get on (with) – vycházet s někým put it back – vrátit look out – pozor!
get on – nastoupit (do auta) put sb down – kritizovat look like – vypadat
get out – vystopit (z auta) put out – uhasit (oheň) look forward – těšit se