Vysoká škola

Pár slov k jedinečnosti liberal arts education

Není jistě neobvyklé setkat se s názorem, že americké vysoké školy jsou atraktivní zejména díky solidnímu finančnímu zázemí a možnostem, které díky němu nabízejí. To je nepochybně pravda, nicméně bylo by unáhlené limitovat jedinečnost amerických vysokých škol popisem materiálních podmínek. Skutečnou hodnotou amerických univerzit je koncept zvaný liberal arts education, který studenty ochotné poddat se skutečnému ( sebe ) poznání nesmírně obohatí, nebojím se použít i slovo transformuje. Protože tím prvním krokem potenciálních uchazečů o studium v Americe by mělo být zamyšlení se nad tím, jestli jim Spojené státy jsou schopné dát to, na co cílí, musí být na začátku celého procesu i uvažování o specifikách liberal arts. Cílem tohoto článku tedy není nic jiného, než koncept liberal arts education alespoň zčásti objasnit.

I když se dnes málokomu při zmínění termínu liberal arts vybaví předměty jako gramatika, logika nebo rétorika ( které v dnešním pojetí už liberal arts netvoří ), odkazují tyto různorodé předměty na fakt, že klíčovou hodnotou liberal arts je všeobecnost. To znamená, že rozvoj studenta musí být nezbytně mnohostranný, a že samotná výuka v učebnách je důležitou, nikoliv však jedinou součástí vzdělávacího procesu. Americké liberal arts colleges kladou důraz na tento aspekt nesmírnou nabídkou mimoškolních aktivit. Když k tomu přidáme fakt, že na mnohých školách žije většina studentů na kampusu, je pochopitelné, že vliv liberal arts nemůže skončit se zvoněním na přestávku. Abych zdůraznil důležitost mimoškolních aktivit v životě typického studenta na amerických liberal arts colleges, popíšu svoji vlastní zkušenost na Connecticut College. Již po příjezdu mne moje současná škola ohromila neskutečným množstvím klubů a studentských organizací. Přestože se jedná o jednu z menších “Little Ivies” ( asi 2000 bakalářských studentů ), působí na kampusu přes 60 organizací. Od tradičnějších klubů typu studentských novin nebo baseballu se najdou i organizace zaměřující se na opravu a půjčování bicyklů nebo organické zahradničení. Já sám jsem se brzy po příjezdu zapojil do studentské rady, dvou dalších komisí ( komise pro community service, komise pro různorodost ) a asociace mezinárodních studentů, později jsem spoluzaložil klub konzervativního myšlení. Nabídka dobrovolnických aktivit není o nic menší, já jsem například měl možnost dvakrát týdně dojíždět do místní základní školy, kde jsem spolu s dalšími spolužáky vyučoval několik hodin němčiny. Když k tomu přidám každodenní sportovní aktivity, nezbýval už praktický žádný volný čas.

Druhou dimenzí liberal arts je důraz na tzv. kritické myšlení, tedy zásadu, že důležitější je naučit se jak, a ne co si myslet. Slovy prezidenta Masaryka – samé jedničky jsou věc pěkná, ale zdravý a silný mozek je lepší. Znovu uvedu vlastní zkušenost z Connecticut College. Předmět Historie Sovětského svazu sestával téměř výhradně ze studia primárních a sekundárních dokumentů, přičemž samotné hodiny byly využívány k diskusi o přečtených materiálech. Profesor sloužil jako moderátor diskuse a zdroj detailních informací, nikdy nám však nepředkládal do kamene vytesané pravdy. Zkoušky potom byly vykonány formou esejů na diskutabilní témata jako např. “Zamyslete se nad důvody rozpadu SSSR, jeden z nich vyberte a vysvětlete, proč by vybraný aspekt mohl, ale také nemusel být tím nejdůležitějším.” Člověku, který vzdělávání chápe jako předávání fixovaného vědění se v podobném prostředí uspokojení nedostane, jedinec, který naopak preferuje neustálé dotazování se po smyslu věcí konečně najde podobně laděné spolužáky.

Na Connecticut College se dále klade důraz na rozvoj charakteru. Celá instituce je založena na tzv. Honor Code, tedy souboru hodnot a pravidel, který každý nový člen naší komunity podepíše. V praxi to znamená to, že ve studenty je vkládána o něco větší důvěra, než je tomu na ostatních školách. Mnohé zkoušky jsou tak organizovány formou, kdy student sám rozhoduje o tom, kdy a kde ten který test napíše. Běžně se tak stane, že spolu večeří student, který už má zkoušku za sebou a student, který se na ten samý test teprve připravuje. Aby se konverzace nestočila nesprávným směrem zajišťuje právě zmíněný Honor Code. Zkrátka – studium na amerických liberal arts colleges od vás více vyžaduje, ale také vám více dá.