Pobyt v zahraničí, Výlety po USA

Letní tábory v USA

Letní kempy (summer camp) v USA nabízejí mnoho různých možností mladým lidem, kteří chtějí strávit prázdniny v zahraničí a rádi pracují s dětmi. Tábory neumožňují takový výdělek jako Work & Travel programy, na druhou stranu ale nevyžadují tak vysoké počáteční náklady.
Na rozdíl od českých táborů mají vedoucí na starosti menší počet dětí a program je přesněji rozvržen. Některé kempy jsou pouze pro dívky nebo chlapce, jiné pracují s postiženými dětmi, nebo s dětmi ze sociálně slabších vrstev. Tábory mohou být také specializované na různé témata – sport, hudba, umění, turistika apod. Kempy jsou provozovány soukromými osobami, agenturami, církvemi, nebo neziskovými organizacemi.

Práci v letních kempech zprostředkovává v České republice několik agentur, jejichž podmínky pro přijetí do programu se mohou mírně lišit.

Obecné podmínky

V letních kempech v USA je možné pracovat jako Counselor – instruktor, nebo jako Support Staff – pomocná síla. Counselor pracuje jako vedoucí s dětmi, připravuje jim program, zajišťuje denní aktivity apod. Support Staff zajišťuje úklid, technickou údržbu, ostrahu tábora, pracuje v kuchyni atd.

Programu se může zúčastnit člověk ve věku od 18 do 28 let (do 30 let u pozice Counselor). Protože Support Staff se řadí do programu Work & Travel v USA, účastník na této pozici musí být zároveň i student vysoké nebo vyšší odborné školy. Podmínkou pro práci na obou pozicích je znalost angličtiny, u Counselorů se vyžaduje dobrá komunikativní znalost, u Support Staff alespoň základní.

Pracovat v letním kempu je možné i vícekrát po sobě, u Support Staff není žádné omezení (pouze je nutné být stále studentem), na pozici Counselor je možné zúčastnit se tábora dvakrát, při třetím pobytu se už vyžaduje umístěnka do tábora. Na letní tábor se není možné přihlásit po předchozí účasti v programu Work&Travel.

Kempy většinou začínají v půlce června a končí v polovině srpna. Účastníci v táboře pracují 9 týdnů až 3,5 měsíce. Support Staff může po skončení tábora pracovat i pro jiného zaměstnavatele až do skončení platnosti víza. Všichni účastníci mohou před odletem věnovat 30 dnů na cestování po USA.

Výhody letních kempů

Výhodou táborů je nižší finanční náročnost na začátku pobytu. Účastníkovi programu je hrazena letenka na místo pobytu, komplexní pojištění i strava a ubytování v kempu. Za svou práci dostává účastník kapesné, které je závislé například na věku, typu tábora a délce pobytu.

Náklady

Účastník hradí:

  • poplatek zprostředkovávající agentuře – liší se podle vybrané agentury
  • poplatek za vyřízení víz
  • poplatek za zařazení do systému SEVIS – v některých případech bývá už zahrnut do poplatku agentuře
  • kapesné na začátek pobytu

Autor: Nazkušenou.cz