Odkazy, Papírování, Před odletem, Vysoká škola

Jak se porvat s formuláři na Financial Aid

Není výjimkou, že společně s každou přihláškou musíte jednotlivým školám poslat formuláře na Financial Aid (dále jen FA). Ucházet se o need-based stipendium má několik výhod – školy často disponují poměrně rozsáhlým rozpočtem určeným právě a jenom na FA, většina českých studentů na ně vzhledem k příjmu svých rodičů má nárok a jsou tak nějak automaticky pokládány za automatickou součást přihlášky.

Budeme se tedy bavit hlavně o soukromých školách – na státních školách need-based systém nefunguje. V článku se řídím podle příkladu přihlášky z roku 2010/2011. Přihláška (International Student Financial Aid Application) samozřejmě každý rok vychází znovu, ale jediná větší změna bývá přepis aktuálního roku na úvodní stránce.

Jinak se při vyplňování neobejdete bez rodičů, protože to jsou především jejich příjmy, z nichž budete menší nebo větší část školného platit a na základě kterých vám škola také nabídne stipendium.

První dvě sekce A a B by neměl být problém vyplnit. Informace o vás, vízu F-1, rodičích a jejich zaměstnavateli, to vše je záležitost několika minut. Dále se přihláška ptá na vaše sourozence a kolik stojí jejich vzdělání. V ČR se tedy může jednat například o náklady na bydlení při studiu na VŠ vašich starších sourozenců, případně školné na soukromých školách, univerzitách v Evropě, ale i náklady spojené se studiem v jiném městě, což někdy bývá i případ studia na střední škole.

V sekci C už začíná ta pravá zábava. Hned první otázka číslo 17 s sebou přináší netušené množství komplikací. Škola po vás totiž společně s touto vyplněnou přihláškou bude chtít i nějakou formu potvrzení příjmu rodičů – nejčastěji se bude jednat o potvrzení od zaměstnavatele, jak tomu bylo v mém příkladě (jedná se o detailní výpis příjmů, který by na finančním oddělení příslušné firmy měli být schopni vydat). Škola bude chtít vše v angličtině. Já jsem si to přeložil sám a jako potvrzení stačily podpisy obou rodičů. Vše jsem pak naskenoval a poslal na Reed, Whitman a St. John’s.

Je mi ale jasné, že ne všude budou tak shovívaví. Může se stát, že budete potřebovat úředně potvrzený soudní překlad, s čímž problém není, ale stojí to peníze. Odeslání originálů místo naskenovaných kopií je také velmi reálný požadavek. S tím mám zase zkušenost při zasílání formulářů o potvrzení studia pro českou pojišťovnu (2x v originále s razítkem i podpisem). Mějte na paměti, že dokumenty přes oceán putují zhruba dva až tři týdny, takže byste je v takovém případě měli odeslat s dostatečným předstihem.

Další otázky už půjdou dobře. Kurz koruny k dolaru uvádím jako dlouhodobý odhad (20Kč = $1), i když v poslední době se to pohybuje kolem sedmnácti korun. Snad to tak vydrží. Aspoň pro nás studium v USA bude levnější. Emergency funds v USA asi většina z nás mít k dispozici nebude, pokud tedy nemáte v USA rodinu nebo hodného strýčka. Letenku do USA si hradíme sami, ale je možné, že vám tak jako mě první letenku do USA zaplatí škola (musím se přiznat, že jsem na ně tak zlehka tlačil ohledně výše mé FA a tohle byla jedna z věcí, které mi pak nabídli). V otázce 22 už poté musíte popsat veškeré rodinné příjmy (včetně těch vašich studentských) za minulý rok před zdaněním.

Sekce D přináší několik nových otázek ohledně bydlení (pokud si pronajímáte byt, toto se na vás vztahovat nebude), počtu aut v rodině (firemní auta se podle mě nepočítají), majetku v zahraničí apod.

V mnou tak nenáviděné sekci E musíte nakonec dopodrobna nastínit, kolik a za co ročně utrácíte. Oblečení, nájem, jídlo, daně, služebnictvo…těžko říct, jestli školy tímto sledují, zda rodina přehnaně neutrácí peníze, které by místo toho mohly padnout na vzdělání, každopádně tam uveďte alespoň hrubé odhady. Nemělo by se to moc rozcházet, pokud tedy rodiče vydělají ročně 600 tisíc čistého a měsíční výplaty padnou za všechny nezbytnosti, neměla by se tedy celková částka po sečtení všech položek s tímto číslem výrazně rozcházet.

V sekci F už pak jen uvedete, kolik jsou rodiče na školné ročně dát. Většinou školy neobalamutíte tím, pokud uvedete nula – stejně si vypočítají, kolik si rodina může dovolit. Uveďte tedy vše pravdivě. Navíc škola v USA něco stojí a vzdělání koneckonců není servis zadarmo. Buďte tedy realističtí. Pokud jste získali financování odjinud, je dobré to zde také uvést, protože tak škola uvidí, že od vás dostane víc peněz, což může pomoct.

Pokud máte pocit, že se o své finanční situaci musíte nějakým způsobem více rozvést, použijte k tomu sekci G. Osobně jsem na konci formuláře už tak unavený, že nemám sílu o financích své rodiny dále přemýšlet, takže to nechám rodičům v sekci H podepsat a je to.

Druhý dokument, který po mě škola chtěla byl International Student Certificate of Finances. Není tam toho mnoho a většina věcí se opakuje z předchozí přihlášky. Opět přivolejte k podpisu rodiče. Sluší se přidat, že je tento dokument nutný k vystavení víza. Na jeho základě vám totiž bude škola schopna vydat dokument se záhadným názvem I-20, který si i společně s tímto ponesete na ambasádu.

Pokud se na svých školách setkali s jiným postupem, budu velmi rád, když se o tom podělíte dole v komentářích. Pár minut vašeho času může velmi pomoci ostatním.