V Americe, Vysoká škola

Jak neutratit majlant při přijímacím procesu na vysokou školu v USA

Potřebujete ušetřit peníze při podávání přihlášek na americké univerzity? Nebo si lámete hlavu, na kolik vás celý přijímací proces přijde? Já jsem si veškeré přihlášky platila sama a mám zkušenost s tím, jak ušetřit. V tomto článku shrnuji, s jakými výdaji budete muset počítat a co můžete udělat pro to, abyste neplatili více, než je nutné.

Částka, kterou na celý přijímací proces vynaložíte, závisí především na počtu škol, na které se hlásíte. Já jsem se hlásila na 16 škol a utratila jsem cca 18 000 Kč. To není malá suma, ale jako investice do budoucnosti se určitě vyplatí. V následující tabulce podávám přehled položek, kterým jsem se nevyhnula.

Očekávané výdaje

Položka

Detaily

Cena/ ks

Test TOEFL

$ 175

zaslání výsledku TOEFLU

Výsledky testu nemůžete poslat sami. Musíte zaplatit za to, že vaše skóre pošle společnost TOEFL přímo škole, na kterou se hlásíte. V ceně testu jsou 4 poslání zdarma a jména škol pro zaslání zdarma se zadávají již při registraci na test. Další zaslání výsledků je třeba za peníze přiobjednat.

$ 17

SAT Reasoning test

V ceně je započten i poplatek za napsání testu mimo USA ($ 26). Aby se vám vylepšily výsledky, je vhodné test zkusit 2 – 3 x.

$ 71

zaslání výsledku testu SAT

Zaslání výsledků musíte stejně jako u TOEFLU za peníze přiobjednat. Prvním čtyřem školám, které uvedete, pošle Collegeboard výsedky zdarma.

$ 9,5

SAT subject test

Většina škol vyžaduje 2 subject testy, ty nejprestižnější 3. V ceně je započten registrační poplatek ($20).

poslechový jazykový test $ 40

běžný test $ 29

zaslání výsledků SAT subject testů

Zaslání výsledků musíte stejně jako u TOEFLU za peníze přiobjednat. První čtyři školy, které uvedete, dostanou výsedky zdarma. Pokud jste již poslali výsledky SAT reasoning testu a ten jste dělali až po SAT subject testu, jsou už vaše výsledky subject testu odeslány.

$ 9,5

Poplatek za přihlášku

Asi 1/3 škol nevyžaduje žádný poplatek za přihlášku od mezinároních studentů. U další třetiny škol je možné se mu pomocí formuláře NACAC vyhnout, jak vysvětlím níže.

$ 40 – 70

Poštovné za všechny přihlášky

Mnoho dokumentů je třeba poslat jako originály poštou, což se do zámoří prodraží.

$ 100

Vynásobíte-li výše uvedené poplatky počtem škol, na které se chcete hlásit, pravděpodobně se v kalkulačce objeví nepříjemně vysoká částka. Pokud se budete řídit následujícími pokyny, můžete tuto částo o něco snížit.

1)      Žádné papírování: Pokud to školy umožňují, podejte přihlášku elektronicky přes server Common Application. Na stránce Common Application zadejte emailové adresy profesorů, kteří vám budou psát doporučení. Jim potom přijdou přihlašovací údaje, pomocí kterých budou moci své doporučení odeslat přes internet a vy nebudete muset platit za odeslání spousty obálek s doporučeními. Poproste třídního učitele nebo učitele angličtiny (vašeho guidance counselora), aby touto cestou nascanoval i vaše vysvědčení. Pokud bude celá přihláška podána online, často za ni nebudete muset platit žádný poplatek.

2)      Nestyďte se hrát si na chudého Evropana: Zhruba polovina škol, které vyžadují poplatek za přihlášku, přijímá jako alternativu k poplatku formulář NACAC nebo nějaký podobný “fee waiver.” Porovnáte-li počet členů v domácnosti v souvislosti s příjmem domácnosti s tabulkou na formuláři, je velká šance, že budete splňovat podmínky pro odpuštění poplatku za přihlášku. Vyplňte příslušný počet kopií formuláře a doneste je do školy, kde je musí orazítkovat zástupce vaší školy. Pokud máte ve škole byrokratické prostředí, přineste i daňové přiznání vašich rodičů nebo jiný doklad o jejich příjmu, aby neměl ředitel/třídní učitel žádné námitky.

3)      Přeložte si vysvědčení sami: Jako součást přihlášky musíte všem školám poslat kopii a překlad vysvědčení z 9., 10., 11., 12., příp. 13. ročníku. Úřední překlad tolika stránek vyjde minimálně na 2 000 Kč. Pokud jste v angličtině zdatní a nemáte peněz nazbyt, přeložte si vysvědčení sami a nechte si ho zkontrolovat, orazítkovat, podepsat a následně nascanovat a odeslat zástupcem školy. U všech 16 škol mi tato taktika prošla. Snažte se, aby překlad vypadal z hlediska grafiky a rozložení textu na stránce stejně jako originál.

4)      Neposílejte výsledky testů zbytečně často: Pokud se chystáte složit zkoušku SAT vícekrát, neobjednávejte zaslání výsledků testu všem školám po každé zkoušce. Pokud se vejdete do uzávěrky, stačí, když odešlete výsledky až po ukončení posledního testu. Škola tak automaticky obdrží i výsledky všech přechozích testů, vč. subject testů. Tato taktika se netýká testů ACT.

Doufám, že vám tento článek alespoň trochu pomůže. Pokud máte jakékoli dotazy, nebojte se zeptat v komentářích.