Angličtina, Kurz angličtiny

Další rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou

V dnešním článku navážeme na minulé téma, ve kterém jsme řešili rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Už jste se přiklonili k nějaké variantě? Je těžké říct, který z těchto anglických dialektů lépe zní, nebo je užitečnější a snadnější na naučení.

Obecně se říká, že americká angličtina je snazší, protože je benevolentnější ke gramatickým pravidlům. Tak se pojďme společně podívat na další odlišnosti a sami porovnejte, která varianta vám přijde lepší.

Pravopis

V následující tabulce se můžete přehledně zorientovat v odlišnostech v psané formě obou anglických variant. Americká angličtina často zkracuje koncovky slov. To je možná jeden z důvodů, proč se americká verze zdá jednodušší.

Bez názvu

Gramatika

V gramatice se objevuje opravdu hodně drobných odlišností. Obě verze angličtiny jsou ale gramaticky správně. I když vás učitelé ve škole učí jenom jeden způsob užití, dozvíte se, že správných možností může být víc.

Have, Have got – Ve školních učebnicích se objevuje slovní spojení “have got” ve významu „mít, vlastnit“. Tento význam se používá v britské angličtině. V Americe stačí říct pouze “have”. Význam to má úplně stejný a gramaticky je to správně.

Předpřítomný čas – Pro vyjádření nedávné minulosti se používá předpřítomný čas a pojí se s několika předložkami. Například „just, yet, already, recently“. To určitě víte. Možná pro vás ale bude novinka, že v Americe je přijatelný i minulý čas. Předpřítomný se samozřejmě hodně používá. Pokud ale řeknete větu v minulém čase, nikomu to vadit nebude. A pro nás Čechy je to jednodušší.

Předložky – Britská angličtina je více striktní na použití gramatických pravidel. V následující tabulce můžete vidět příklady užití různých předložek ve stejných případech. Zatímco v Anglii se používají jen předložky uvedené v prostředním sloupci, v Americe se používají obě varianty. Podívejte se na několik případů těchto odchylek a porovnejte, která je pro vás vhodnější.

Bez názvu.

Tím skončil náš výčet hlavních odchylek mezi americkou a britskou angličtinou. Tak co myslíte? Zdá se vám některá lépe znějící nebo jednodušší? To už nechám na vás. S oběma variantami se dá vždy dobře domluvit.