V Americe, Vysoká škola

Americké vysoké školy s nejlepšími stipendii pro bakalářské studium V.

V předcházejících dílech jsme vysvětlili, kde stipendia hledat, jak školu vybírat, jaký profil je nutné mít, abychom na ně dosáhli, a jak vůbec celý systém nejštědřejších stipendií funguje. V této části představíme, kromě páté desítky škol, rovněž specifika amerického přijímací řízení na prestižní vysoké školy.

První charakteristikou amerického přijímacího řízení je skutečnost, že každá škola má své vlastní podmínky, co se týká požadavků a uzávěrek. Je nutné si tyto infomace najít, např. na webu školy, a držet se instrukcí. Z pohledu České republiky se samostatnost školy v rozhodování o přijetí nemusí jevit jako nijak zvláštní, toto specifikum ovšem vynikne např. v porovnání se systémem ve Velké Británií, kde je podávání přihlášek na vysoké školy, snad s výjimkou Oxfordu a Cambridge, centralizované.

Za druhé, přijímací řízení je komplexní a holistické. To znamená, že školy se rozhodují na základě mnoha informací, nejen akademických výsledků nebo výsledků ze zkoušek, a výsledné rozhodnutí je proto kombinací celé řady faktorů v celkové kontextu přihlášky a celé skupiny uchazečů. Každý vyžadovaný dokument je kamínkem v mozaice vytvářející obrázek kandidáta. Některé položky jsou významnější, některé méně, ale protože celkový obraz studenta je vytvářen právě z takových střípků, jsou ve svém důsledku důležité všechny.

Informace americké školy čerpají z podkladů připravených a dodaných uchazečem, případně dalšími osobami jako jsou jeho učitelé, vzdělávací poradci nebo jiní zástupci střední školy. Každá škola má svůj vlastní seznam požadovaných dokumentů, který musí student škole zaslat nebo nechat zaslat. Student tedy nemusí školy fyzicky navštívit, aby se zúčastnil přijímacího řízení. Připravené materiály studenta reprezentují a jsou jeho vizitkou, a i když některé školy je doplňují rozhovorem se zástupcem školy, písemné podklady vždy tvoří jádro.

Za primární lze považovat vyplnění formuláře přihlášky, odkud se škola dozví základní osobní informace o uchazeči, jeho vzdělání, školních a mimoškolních aktivitách, úspěších, rodinném zázemí apod., doprovázané zaplacením administrativního poplatku. Školy obvykle mají své vlastní formuláře přihlášek, i když v některých případech jsou zapojeny do programu Common Application nebo Universal College Application, akceptují tedy určitý „jednotný formulář“.

Za základ budoucího úspěšného studia jsou považovány akademické předpoklady uchazeče. Škola proto vyžaduje doložení dlouhodobé akademické výkonnosti. Tu reprezentují známky za celou dobu trvání střední školy (míněna je čtyřletá střední škola), proto přijímací kancelář vyžadují dodání vysvědčení. Americké školy samozřejmě neumí česky, takže kromě ověřených kopií budou vyžadovat ověřené překlady do angličtiny.

Intelektuální předpoklady se dokládají také výsledky z testů. Již jsme zmiňovali standardizované testy SAT nebo ACT. Ty se skládají u testovací organizace, u které se objednává zaslání výpisu skóre z těchto testů na vybrané školy. Řada výběrových škol kromě obecných testů doporučuje rovněž testy předmětové SAT Subject Tests, dokládající znalosti v určitém oboru. Studenti mívají na výběr, jaký „subject“ zvolí.

U zahraničních studentů je standardem doložení výsledků z jazykové zkoušky TOEFL, která ověřuje jazykovou způsobilost pro studium v angličtině. Někdy lze zkoušku TOEFL nahradit výborným výsledkem ze „čtení“ u zkoušky SAT nebo ACT či britskou zkouškou IELTS.

Významnými podklady pro rozhodnutí o přijetí jsou textové části umožňující univerzitám lépe poznat osobnost studenta skrývající se za čísly a stručnými údaji z formuláře přihlášky. Mezi takové materiály patří doporučení a informace od učitelů a zástupců školy. Ty poskytují další úhel pohledu na uchazeče, tentokrát z perspektivy lidí, kteří jsou schopni popsat studentův studijní a osobnostní profil. Pomáhají rovněž výkon studenta „zařadit“ v rámci národního vzdělávacího systému, školy či třídy.

Další nedílnou součástí přijímacího řízení u výběrových škol bývají eseje, které mají za úkol nechat výběrovou komisi „nahlédnout do duše“ kandidáta, do jeho způsobu uvažování, poměru ke světu, intelektuální originality a tvořivosti.

Při podávání přihlášky je nutné myslet na to, aby všechny zmiňované části byly kvalitní, atraktivní a zpracované tak, aby vás co nejlépe reprezentovali. Jsou totiž tím jediným, co slouží školám k rozhodnutí. Nejde tedy jen o to, kým jste, ale také jak se dokážete prezentovat.

Následuje pátá desítka štědrých škol:

Gettysburg College
Lokalita: Gettysburg, Pennsylvania
Vyhlášené obory: Angličtina, historie, psychologie, přírodní vědy, business, politologie
Selektivita: 35%
SAT: Reading 610-690, Math 610-670

University of Pennsylvania
Lokalita: Philadelphia, Pennsylvania
Vyhlášené obory: Business, historie, angličtina, ekonomie antropologie, americká studia, poítačové vědy a nauky o poznání, ošetřovatelství, umění a design
Selektivita: 16%
SAT: Reading 650-750, Math 670-790

Franklin & Marshall College
Lokalita: Lancaster, Pennsylvania
Vyhlášené obory: Biologie, chemie, nauky o zemi, fyzika, business, vládní studia, angličina
Selektivita: 46%
SAT: Reading 580-670, Math 600-690

Occidental College
Lokalita: Los Angeles, California
Vyhlášené obory: Economie, angličtina, hudba, psychologie, chemie, biologie, umění, diplomacie a mezinárodní studia
Selektivita: 42%
SAT: Reading 590-690, Math 600-690

Georgetown University
Lokalita: Washington, District of Columbia
Vyhlášené obory: Vládní studia, chemie, filozofie, business, mezinárodní vztahy, historie diplomacie, mezinárodní ekonomie
Selektivita: 22%
SAT: Reading 640-750, Math 650-740

Sarah Lawrence College
Lokalita: Bronxville, New York
Vyhlášené obory: Historie, literatura, psychologie, psaní, umění
Selektivita: 46%
SAT: Reading 620-710, Math 550-640

Oberlin College
Lokalita: Oberlin, Ohio
Vyhlášené obory: Hudba, neurovědy, životní prostředí, tvůrčí psaní, východoasijská studia, biologie, chemie, politologie, hudba
Selektivita: 34%
SAT: Reading 650-750, Math 620-710

Duke University
Lokalita: Durham, North Carolina
Vyhlášené obory: Biologie, ekologie, neurovědy, politologie, veřejná politika, ekonomie, literatura a kulturní studia, románské jazyky
Selektivita: 23%
SAT: Reading 660-760, Math 690-780

Davidson College
Lokalita: Davidson, North Carolina
Vyhlášené obory: Biologie, psychologie, angličtina, politologie, divadlo, chemie, mezinárodní studia, historie
Selektivita: 30%
SAT: Reading 620-720, Math 630-720

Lawrence University
Lokalita: Appleton, Wisconsin
Vyhlášené obory: Hudba, historie, biologie, fyzika, psychologie, angličtina
Selektivita: 56%
SAT: Reading 600-740, Math 600-690

Autor:

Jakub Tesař
Studijní poradce
Komise J. W. Fulbrighta