Pobyt v zahraničí, V Americe, Vysoká škola

Americké vysoké školy s nejlepšími stipendii pro bakalářské studium III.

V dalším díle seriálu představujeme třetí desítku amerických univerzit s nejlepšími stipendii. Pokud se podíváte na výběrovost škol a požadavky na výsledky z testů, je jasné, že se jedná o školy velice náročné, kde mají šanci být přijati pouze ti nejlepší uchazeči. Co tedy musíte udělat, chcete-li mít šanci být na tyto prestižní a výběrové instituce přijati a získat stipendium? Především musíte prokázat nadprůměrné akademické schopnosti, které ovšem je třeba okořenit zajímavou osobností.

Akademická kvalita je na všech uvedených školách základním předpokladem. Dokládá se  prostřednictvím známek ze střední školy, akademických úspěchů a výsledku z testu studijních předpokladů. Co se týká známek, ideální je průměr známek do 1,5. Akademickým úspěchem je např. ocenění v některém předmět studia, dobré umístění v soutěži či olympiádě apod.

Výsledky ze standardizovaných testů SAT nebo ACT zase dávají univerzitám určité jednotné srovnávací měřítko. Dosáhnout průměrného skóre alespoň přes 600 nebo v každé sekci, tedy alespoň 1 800 celkem za tři sekce, je pro českého studenta nezvyklého na americký styl testů velmi tvrdý oříšek. Obvykle se Čechům daří v matematické sekci, o dost horší je to v sekci Critical Reading a Writing, kvůli specifické použité slovní zásobě. Ovšem výsledky testů jsou pro většinu škol nesmírně důležité a dosáhnou vysokého skóre není opravdu vůbec snadné. Proto je opravdu nutné testy nepodceňovat a na přípravu se soustředit a věnovat jí dost času. Doporučuje se dva až tři měsíce intenzívní přípravy. Povede-li se vám dosáhnout celkového skóre přes 2 000 bodů, je to skvělé. Jestliže zůstanete hluboce pod rozmezím uvedeným u každé školy, pak je potřeba realisticky zvážit, zda má cenu se vůbec hlásit a plýtvat časem a prostředky, a to přesto, že školy posuzují výsledky z testů v souvislostech, mohou být tedy poněkud „měkčí“ v požadavcích právě na Reading nebo Writing, protože chápou, že jste zahraniční studenti. Ale jejich tolerance je omezená a navíc budete čelit značné konkurenci jiných uchazečů ze zahraničí, kteří třeba s těmito sekcemi nemají problémy.

Pokud své akademické kvality prokážete, neznamená to ovšem automaticky přijetí. Školy totiž navíc hledají studenty, které obohacují život školy v hodinách i na kampusu. Hledají originální osobnosti, které se vymykají průměru, což může znamenat spoustu zcela různých věcí. Můžete být výborní muzikanti, sportovci, lídři, můžete mít zajímavý životní příběh, specifický přístup ke světu kolem. Svou „výjimečnost“ dokládáte mimo jiné aktivitami, které přímo nesouvisí se studiem, říká se jim extracurricular. Nikde není předepsáno, co z vás dělá výjimečného kandidáta. Může to být třeba fakt, že se staráte o čtyři sourozence v rozvedené rodině a přesto ve škole i při testech máte výborné výsledky. Může to být nadšená dobrovolná práce pro filantropickou organizaci, kterou jste sami založili. Může to být fakt, že hovoříte plynně šesti jazyky.

I s výborným akademickým a osobním profilem ale ještě bohužel nemáte vyhráno. Do přijímacího řízení totiž vstupují i faktory, které nemůžete ovlivnit. Takovým faktorem je třeba otázka, jací jsou další uchazeči – vaši konkurenti, aktuální preference školy týkající se potenciálních studentů apod. Tento problém studenti řeší tak, že se hlásí na více vhodných škol, obvykle to bývá čtyři až dvanáct a tím rozkládají riziko, že se zrovna ten rok té které škole nehodí.

Zde je dalších deset nejštědřejších škol:

Reed College
Lokalita: Portland, Oregon
Vyhlášené obory: Biologie, chemie, fyzika, psychologie, angličtina, antropologie, filozofie, historie
Selektivita: 40%
SAT: Reading 660-750, Math 620-710

Colgate University
Lokalita: Hamilton, New York
Vyhlášené obory: Biologie, ekonomie, cizí jazyky a literatura, historie, filozofie, politologie
Selektivita: 28%
SAT: Reading 620-720, Math 640-710

Harvey Mudd College
Lokalita: Claremont, California
Vyhlášené obory: Technika, počítačové vědy, matematika, fyzika, chemie
Selektivita: 28%
SAT: Reading 690-760, Math 740-800

University of Chicago
Lokalita: Chicago, Illinois
Vyhlášené obory: Ekonomie, angličtina, sociologie, antropologie, politologie, geografie, historie, lingvistika
Selektivita: 38%
SAT: Reading 670-770, Math 650-760

Haverford College
Lokalita: Haverford, Pennsylvania
Vyhlášené obory: Biologie, fyzika, angličtina, historie, politologie, ekonomie
Selektivita: 26%
SAT: Reading 640-760, Math 650-740

Pomona College
Lokalita: Claremont, California
Vyhlášené obory: Angličtina, mezinárodní vztahy, ekonomie, neurovědy, cizí jazyky, média, chemie, politika
Selektivita: 18%
SAT: Reading 690-760, Math 680-760

College of the Atlantic
Lokalita: Bar Harbor, Maine
Vyhlášené obory: Veřejná politika, mezinárodní rozvoj, vědy o moři, pedagogika, životní prostředí, umění
Selektivita: 66%
SAT: Reading 580-710, Math 510-650

Yale University
Lokalita: New Haven, Connecticut
Vyhlášené obory: Umění, architektura, historie, angličtina, biologie, ekonomie, politologie, psychologie, hudba, divadlo
Selektivita: 10%
SAT: Reading 700-790, Math 690-790

Princeton University
Lokalita: Princeton, New Jersey
Vyhlášené obory: Fyzika, matematika, molekulární biologie, veřejná politika, ekonomie, filozofie, románské jazyky, počítačové vědy, angličtina
Selektivita: 11%
SAT: Reading 690-770, Math 690-790

California Institute of Technology
Lokalita: Pasadena, California
Vyhlášené obory: Technika, fyzika, aplikované vědy
Selektivita: 21%
SAT: Reading 710-780, Math 760-800

Autor:

Jakub Tesař
Studijní poradce
Komise J. W. Fulbrighta